Praktische opdrachten

Leden van de Community kunnen bijdragen sturen aan de community-manager.

Stepnet

Op Stepnet vindt u actuele en aansprekende praktische opdrachten voor bijna alle tweedefasevakken. Stepnet is een project van ThiemeMeulenhoff, gebaseerd op web based learning. Het gebruik van Stepnet is gratis voor docenten en leerlingen.

Werkstuknetwerk

Op Werkstuknetwerk van Kennisnet is een groeiend aantal duidelijk gestructureerde praktische opdrachten te vinden. Werkstuknetwerk is dé site voor het profielwerkstuk. Op deze site van Kennisnet vinden u en uw leerlingen thema's voor het profielwerkstuk, verpakt in zogenaamde 'werkstukpakketten'. Daarnaast is Werkstuknetwerk ook bedoeld om de leerling ná de start te helpen met het vervaardigen van het werkstuk. De werkstukwizard helpt de leerling hierbij.

Akkerbouwdossiers op internet voor profielwerkstukken en praktische opdrachten

Akkerbouw

Als eerste (agrarische) sector heeft de Nederlandse akkerbouw dossiers op internet gezet waarmee leerlingen in de tweede fase van havo en vwo profielwerkstukken en praktische opdrachten kunnen maken.lees verder...

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft praktische opdracht over (de kosten van) het betalingsverkeer in Nederland, over inflatie en monetair beleid en een katern over Argentinië uitgegeven. Lees verder...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een praktische opdracht voor het vak M&O waarbij leerlingen jaarverslagen moeten napluizen, op zoek naar het maatschappelijk verantwoord gehalte van het bedrijfsleven. De praktische opdracht is te downloaden, compleet met checklist, beoordelingsmodel en voortgangsregistratieformulieren. De opdracht is gemaakt door de expertisegroep Eindhoven.

Ondernemenietsvoormij

Ondernemenietsvoormij is een speciaal onderwijsproject over ondernemerschap voor leerlingen en docenten uit de Tweede Fase van het HAVO en VWO. De leerlingen maken in dit project op een praktische manier kennis met het ondernemen. Zij gaan actief aan de slag binnen en buiten de klas. In kleine projectgroepen gaan zij op zoek naar de drijfveren van de ondernemer en de geheimen van een goede onderneming. Zij worden uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen, erop uit te trekken en creatief problemen aan te pakken.

Ook los van deze wedstrijd is het een mooie opdracht om mee te werken. Het materiaal bestaat uit een leerlingboekje en een beoordelingsmodel.

Opdrachten op het web

PO Havo 4

Een kleine opdracht voor havo 4. Leerlingen moeten a.h.v. deze opdracht een stukje stof doorwerken en daarbij materiaal zoeken. Een poging om leerlingen te laten zien dat het vak m&o midden in de maatschappij staat, theoriehoofdstukken anders te behandelen en vooral ook te oefenen met allerlei aspecten van een praktische opdracht. Ik besteed in de lessen die de leerlingen hiermee bezig zijn tijd aan het plannen, samenwerken, logboek, enz. Nabespreken met de groepjes doe ik ook. Studielast per leerling tussen de 4 en 6 uur (incl. 4 lessen op school).

ICT-Noord

Rechtsvormen, aansprakelijkheid, vestigingsregistratie, winstbelasting M&O: PO1

Ecomische groei, conjunctuur en schaarste E&M: PO2

Wisselkoersvorming, Internationale Economische betrekkingen E&M: PO3

Engelcurven

Doel : het opstellen van een Engel-curve voor vakantie-bestedingen

Opzet : het uitzetten van een enquete onder ouders van leerlingen, waarin gevraagd wordt een indicatie te geven van het besteedbaar inkomen (in klassen van f 10.000), de totale vakantie-bestedingen en wat men dacht te gaan doen met een eventuele inkomenstijging.

Uitvoering : De enquete is utgezet onder 200 ouders/verzorgers van mijn leerlingen. De respons bedroeg 30%. Aan de hand van de uitkomsten zijn keurige Engelcurves op te stellen. Niet bang zijn voor een telefoontje van een bezorgde ouder wat wij met de gegevens gaan doen.

Ingezonden door W. Bouwmeester.

Opdracht over de zalmnorm

M. van Aarle heeft een praktische opdracht gemaakt over de zalmnorm. Klik hier om 'm te bekijken.

Specerijenhandel, de glorie van Rotterdam

In NRC van 31 maart 1999 staat een uitgebreid artikel door Jan Gerritsen met bovenstaande titel, dat een startpunt zou kunnen zijn voor een praktische opdracht of profielwerkstuk voor Economie, Management & Organisatie, Geschiedenis en/of Aardrijkskunde.

In het artikel komen o.a. aan de orde:

Leerlingen uit Rotterdam of Papendrecht zouden misschien met een van die bedrijven in contact kunnen komen en daar aanvullende informatie verzamelen.

De gegevens die de auteur bij het CBS verkregen heeft, zouden bij dezelfde bron kunnen worden aangevuld.

De oorzaak van de concentratie van de bedrijfstak in Rotterdam zou kunnen worden onderzocht.

Kortom, het artikel biedt talloze ideeen voor een goede probleemstelling en een flinke hoeveelheid materiaal voor een eerste uitwerking daarvan.

bron: Willem de Zwijger College, Papendrecht

Wat is nieuw(s)?

Nadat de leerling heeft laten zien dat hij een krantenartikel kritisch kan lezen, gaat hij een tijdlang krantenartikelen verzamelen en rubriceren. Uit die verzameling kiest hij vervolgens één onderwerp. Nadat kort beschreven is wat er over dat onderwerp in het nieuws is geweest, maakt de leerling een poster die op kernachtige wijze uitdrukt wat 'de boodschap achter het nieuws' is. Van het werk wordt een logboek bijgehouden. De opdracht is bedoeld voor 4 havo / 4 vwo en is gebaseerd op 10 studielasturen. Bijzondere hulpmiddelen zijn niet nodig. De leerling voert deze opdracht individueel uit. De opdracht is ontwikkeld door het Cito in het kader van het project vaardigheidstoetsing en geeft een beeld van de ontwikkelingslijn die binnen dat project gekozen is.

Opstellen vraagcurve

Doel : Het opstellen van een vraagcurve.

Opzet : Het houden van een honderdtal kleine interviews bij automobilisten die staan te tanken. Gevraagd worden het kilometrage prive en zakelijk, de huidige benzineprijs en de mate waarin men minder zal gaan rijden bij prijsstijgingen van 10, 25 en 50 procent.

Sociale voorzieningen: vangnet of hangmat?

De praktische opdracht Sociale voorzieningen: vangnet of hangmat? is geschreven door P. Verwer en R. Esseboom, docenten aan het Willem de Zwijgercollege te Papendrecht.