Praktische Opdracht 3
E&M: Wisselkoersvorming, Internationale Economische betrekkingen
Praktische opdracht 3

Vak

Economie totaalvak E&M

Niveau

H5 en V5

Relevante onderwerpen

Wisselkoersvorming, Internationale Economische betrekkingen

Welke vaardigheden

Informatie zoeken, vergelijken, abstracte begrippen toepassen op een actuele situatie in dit geval de theoretische wisselkoers vorming en de praktijk van de koersvorming Euro - Dollar

Motivatie (waarom)

De economische actualiteit beschrijven met begrippen uit het economische theoretische kader

Opdracht:

Relatie wisselkoers dollar – euro

1 Zoek onder andere aan de hand van de volgende adressen gegevens over de wisselkoersvorming van de dollar tegenover de euro.

a. http://www.rnw.nl/foreign/nl/html/eurolinks_040199.html

b. http://www.ecb.int/home/eurofxref.htm

c. http://www.statistics.dnb.nl/index.html

2 Zet de gevonden gegevens over de periode 01-01-1999 tot en met nu over in een spreadsheet en vertaal dit vervolgens naar een grafiek.

Hieronder staan een aantal voorvallen die mogelijk de koers van de dollar ten opzichte van de euro kunnen hebben beïnvloed.

· ECB verhoogt de rente.

· Record groei van de Amerikaanse economie

· ECB, Fed en Japanse bank steunen de euro

· Mega importoverschot Amerikaanse betalingsbalans

· Denen stemmen "nej" tegen euro

· FED is bang voor bestedingsinflatie en verhoogt de rente

· Eindelijk weer economische groei in Japan

· Goedkope euro goed voor Europese export

3 Zoek op wanneer de bovenstaande voorvallen zich voordeden. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de volgende links.

http://www.volkskrant.nl

http://www.telegraaf.nl

http://www.nrc.nl

4 Controleer aan de hand van je grafiek of deze voorvallen invloed hebben gehad op de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

5 Verklaar de relatie tussen de bovenstaande voorvallen en de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Gebruik

- Werk alleen of met 1 partner

- Laat de antwoorden op de vragen eerst beoordelen door je docent voor je verder gaat met de zoekopdrachten

- Geef bij het rapporteren van de resultaten van de opdracht aan hoe je deze gaat presenteren Je kunt kiezen uit:

· PowerPoint-presentatie

· Presentatie in Word

· Presentatie in Excel

· Spreekbeurt

Hulp(middelen)

Maak onder meer gebruik van: Internet, spreadsheet.

Samenwerking (wie) of individueel

Deze opdracht is bedoeld als individuele opdracht. Er kunnen eventueel twee personen aan werken.

Verdeling van de taken (indien van toepassing)

De verdeling van de verschillende taken over de groepsleden is aan de groepsleden. Let er op dat er een evenwichtige urenverdeling tot stand komt. De groepsleden houden ieder voor zich zelf een logboek bij waarin duidelijk staat aangegeven wat tot zijn/haar taak behoort en wat hij/zij daarvan heeft gedaan. Tevens dient hierbij worden vermeld wanneer de deeltaak af zou zijn en wat de tijdsbesteding aan deze deeltaak mag zijn. Het is verstandig om de taakverdeling even met je docent te bespreken.

Producten (resultaat)

Verslag / presentatie

Tijd

De studiebelasting PER LEERLING voor deze opdracht is 5 slu

De opdracht moet binnen 3 weken na aanvang af zijn. Het staat de leerling vrij om andere media te gebruiken dan hiervoor genoemd.

Werkwijzer voor de leerling

Door de regelmatige tussenbesprekingen met de docent kan deze opdracht verder geheel buiten lestijd om worden gemaakt. Dit uiteraard ter beoordeling van de docent.

Beoordelingscriteria en de weging

De praktische opdracht wordt beoordeeld op de volgende punten:

Deelopdracht 1 5 pt

· Deelopdracht 2 10 pt

· Deelopdracht 3 10 pt

· Deelopdracht 4 10 pt

· Deelopdracht 5 25 pt

· Indeling van de presentatie

- Inleiding 5 pt

- Logische opbouw 3 pt

- Logboek 7pt

· Kwaliteit en duidelijkheid van de bij de presentatie gebruikte hulpmiddelen 5 pt

· Presentatie in de klas 10 pt

Er zijn dus 90 punten te behalen. Het cijfer wordt bepaald door:

(Punten + 10) / 10

Alleen voor praktische opdrachten:

Gewicht van de praktische opdracht