Classificeren

Het beoordelen (classificeren) van internetpagina's (bronnen) is een activiteit van de digischool.nl  die wordt gedaan in opdracht van kennisnet.nl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Vakwijzer waarin voor alle vakken al gegevens zijn opgenomen. Deze gegevens komen van een door docenten gemaakte trefwoordenlijst. Kijk eens naar deze lijst en de uitleg, en reageer eens. 
Naast het beoordelen (classificeren) is het ook de bedoeling dat wij als leden van de community actief gaan zoeken naar nieuw materiaal voor het vaklokaal (bronnen), het schrijven van didactische opdrachten bij links, het maken van studiewijzers bij verschillende methodes voor zowel onder- als bovenbouw etc. 

Vakwijzer

We weten allemaal hoe moeilijk het is voor leerlingen (en docenten) om op internet een goede site te vinden. Daarom legt Kennisnet (de communityleden) een grote verzameling internetbronnen aan die direct bij de vakken gebruikt kunnen worden. Via een zoekmachine zijn deze vervolgens door alle doelgroepen op te zoeken. (Een bron is een pagina of site op internet die interessant is voor het vakgebied.)

Kennisnet vraagt docenten die lid zijn van de communities mee te werken aan het classificeren (beoordelen) van interessante websites voor zijn/haar vak. Dit gebeurt met hulp van een het programma Vakwijzer. Hiermee worden websites (links) aan de hand van invulformulier beoordeeld. U kunt Vakwijzer bekijken op http://vakwijzer.kennisnet.nl Daar ziet u wat een aantal beoordelaars binnen de sector economie reeds heeft ingevoerd.

Een beoordeling van een link heeft betrekking op bijvoorbeeld niveau en doelgroep, en aan de link worden trefwoorden gekoppeld. Met deze beoordelingen wordt een database gevuld die via de zoekmachine in Vakwijzer op de site van Kennisnet gericht geraadpleegd kan worden.

Meehelpen classificeren door communityleden is vrijwillig, maar een groter aantal bronnen maakt de zoekmachine beter bruikbaar voor het onderwijs.

Meld je aan bij:

Kees Schrauwen
Marc Smet