De community Economie is opgericht om de communicatie en de samenwerking tussen vakdocenten binnen de sector Economie in het (V)MBO te stimuleren. Iedereen die in Nederland hierbij betrokken is  wordt uitgenodigd zich aan te melden en deel te nemen. 
Veel docenten maken zelf lesmateriaal en opdrachten. Andere docenten zoeken aanvullende materiaal bij de gebruikte methode. De community dient als een platform voor uitwisseling. Via internet kunnen we van elkaars ervaringen en ideeŽn profiteren. Gratis. Een paar voorbeelden:

Wat is een Community?

Het oprichten van vakcommunities is een initiatief van Kennisnet en de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het onderwijs een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. Zowel mensen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als mensen uit de vakverenigingen of van beleidsbepalende instanties kunnen lid zijn van deze communities.

Communities dienen als platform voor verschillende activiteiten:

De wijze van deelname bepaalt u zelf, inschrijving verplicht tot niets. Maar het wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld als leden een artikel schrijven voor de nieuwsbrief.

Aanmeldingsformulier
Docenten, maar ook andere mensen die geÔnteresseerd zijn in het vakgebied: jullie zijn van harte welkom bij de community.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier
Er zijn geen kosten aan het lidmaatschap verbonden.
Dit zou ook in strijd zijn met de doelstellingen van
de Stichting De Digitale School.
Kees Schrauwen, kesc@wanadoo.nl community manager  VMBO-Economie.
Marc Smet, mgmsmet@zeelandnet.nl