TOETSWIJZERlijn

 

Informatie over dossiers

Versie: november 2002

 

Over Toetswijzer:

Toetswijzer is de portaalsite op Kennisnet.nl voor iedereen in het onderwijs die betrokken is bij toetsing, examinering en evaluatie. Toetswijzer bevat nieuws, internetlinks en achtergrondinformatie over toetsing in de breedste zin van het woord. De redactie van Toetswijzer is in handen van het kenniscentrum van de Citogroep.

Inleiding:

In 2002 is op Toetswijzer een aantal nieuwe dossiers verschenen. Deskundigen op het gebied van toetsing en examinering, medewerkers van de Citogroep, gaan in uitgebreide artikelen dieper in op specifieke of actuele toetsthema's. Het is mogelijk om via e-mail rechtstreeks met de auteurs van gedachten te wisselen of aan de auteurs vragen voor te leggen. Alle dossiers staan aangekondigd op het startscherm van Toetswijzer.

Internetadres:

http://toetswijzer.kennisnet.nl

Overzicht van de dossiers op Toetswijzer per doelgroep

Dossiers voor primair onderwijs:

- Computers en toetsing : voor elkaar gemaakt!
- Kwaliteitszorg in het onderwijs
- Toetsconstructieproces in 8 stappen

Dossiers voor voortgezet onderwijs: - Beoordeling van groepswerk (gericht op bve, kan ook relevant zijn voor vo)
- Competentiegericht beoordelen (gericht op bve, kan ook relevant zijn voor vo)
- Computers en toetsing : voor elkaar gemaakt!
- Correctie van open vragen in de examens moderne vreemde talen
- Digitale training en toetsing van schrijfvaardigheid moderne vreemde talen
- Kwaliteitszorg in het onderwijs
- Normhandhaving bij examens
- Praktijktoetsen en praktische opdrachten
- Schoolexamen havo/vwo
- Toetsconstructieproces in 8 stappen
- Toetsen maatschappijleer havo/vwo

Dossiers voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie:

- Beoordeling van groepswerk
- Competentiegericht beoordelen
- Computers en toetsing : voor elkaar gemaakt!
- Kwaliteitszorg in het onderwijs
- Praktijktoetsen en praktische opdrachten (gericht op onderbouw vo, kan ook relevant zijn voor bve)
- Toetsconstructieproces in 8 stappen