Wij wensen jullie een
voorspoedig en gezond 2003 toe

Marc Smet - Daniël de Bruijn - Kees Schrauwen

NIEUWSBRIEF december 2002

Community economie VMBO

jaargang 2, nummer 1

Beste communityleden

Dit is de elfde nieuwsbrief van de VMBO community voor de sector economie.

Algemeen:

De community voor de sector economie in het VMBO is weer on-line
(www.digischool.nl/economievmbo/community), althans voorlopig. Na een paar maanden afwezigheid is hier weer een nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden, de agenda en Marc's leesportefeuille.
Hartelijk welkom aan de nieuwe leden die zich sinds juni hebben aangemeld. De community economie VMBO is er speciaal voor docenten die lesgeven in de beroepsgerichte afdelingen en programma's binnen de sector economie in het VMBO (administratie, handel&verkoop, mode&commercie, consumptief, handel&administratie en consumptief breed)

De site is weer geactualiseerd en het ledenbestand is bijgewerkt.
Er is duidelijk behoefte aan de community als je kijkt naar de groei van het aantal leden. Collega's en andere belangstellenden willen contact met elkaar onderhouden om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Ik heb van verschillende leden het verzoek gekregen om het ledenbestand geografisch in te delen, zodat zij eenvoudiger kunnen zien welke collega's er in de regio zijn die zij kunnen benaderen om eens van gedachte te wisselen over de huidige gang van zaken in het VMBO. Ik heb echter nog niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Of de doorstart een vervolg krijgt, is afhankelijk van de gesprekken die ik op dit moment met Kennisnet voer. Uiteraard houd ik jullie op de hoogte.

Vakwijzer:

De zoekmachine voor het onderwijs.
Door docenten is er voor ieder vak een groot aantal sites (url's) verzameld en beoordeeld. Ook voor de beroepsgerichte programma's in het VMBO. Zoeken in Vakwijzer levert snel een positief resultaat.
Iedereen die een site (of andere bron) de moeite vindt om in Vakwijzer te plaatsen kan dit doen. Nadat de bron is beoordeeld door de plaatser zelf of een vakcollega, wordt deze geaccordeerd en is de bron beschikbaar binnen Vakwijzer.
Laat uw leerlingen Vakwijzer ook eens als zoekmachine gebruiken!
www.kennisnet.vakwijzer.nl

Marc's leesportefeuille:

VMBO ICT.
Doel:Ict-programma ontwikkelen binnen het VMBO dat een goede voorbereiding biedt op de vernieuwde ict-kwalificatie binnen het MBO.

Pilot toetsenbank VMBO.
Doel: construeren van toetsen met herkansingen voor exameneenheden die het MBO-onderwijs overlappen. Tekstverwerken is een van de onderdelen. Contactpersoon Nicolien van Santen. N.vsanten@ecabo.nl

Informatie bij platform economie.
1. een beknopt verslag over praktijkexamens handel/administratie 2002
2. regiobijeenkomsten Aanmelden economie@platvormvmbo.nl
3. eindtermenvergelijking

Competentiematrix.
Ecabo onderzoekt nu een gewenste competentiematrix voor een ict-route in het VMBO vanuit de huidige MBO-profielen .
Informatie j.swagemakers@ecabo.nl

Landelijke schoolexamenbank VMBO.
Doel: ondersteuning van VMBO-scholen bij het ontwikkelen van schoolexamens met specifieke aandacht voor praktische toetsvormen en ondersteuning en advisering bij het opzetten van een landelijke examenbank voor de schoolexamens VMBO
Contactpersoon Dick Helders d.helders@ecabo.nl

Agenda:

Agenda
15 januari Platvorm economie zuidwest, Roosendaal
16 januari Platvorm economie midden, Nieuwegein
21 januari Platvorm economie noordwest, Zaandam
22 januari Platvorm economie zuidoost, Nijmegen
23 januari Platvorm economie noordoost, Assen
21-25 januari NOT 2003 in Utrecht. Kijk voor meer info op www.not-online.nl
dinsdag 21 jan. 1.15-12.15 geautomatiseerde toetsing binnen het leerlingvolgsysteem
woensdag 22 jan. 11.15-12.15 ict en onderwijs: lust en last
12.30-13.30 Netwijs menuschermen, geen systeembeheerder meer nodig
donderdag 23 jan. 11.15-12.15 ICT en klassenmanagement
11.15-12.15 Netwijs ict-methode, helpt de leerkracht ict daadwerkelijk te integreren
12.30-13.30 de nieuwe VMBO examens
25 maart nationale docentendag

redactie:

 

 

opmaak:

Marc Smet, redactie nieuwsbrief (mgmsmet@zeelandnet.nl)

Kees Schrauwen, community-manager (kesc@wanadoo.nl)

Danil de Bruijn,vormgever website en nieuwsbrief (ddbruijn@concepts.nl)