Keuzemenu Community Filosofie          Logo Kennisnet
Communitymanager: Walfred Haans

laatst bijgewerkt op  21-05-07

Aandachtspunten (zie ook Communitynieuws)
- Nieuwe trainingen voor Communityleden.
 
Eindexamenvak in de bovenbouw van vwo en havo

Het vak filosofie is gebaat bij uitwisseling van informatie en lesmateriaal. U kunt hier een indruk krijgen van enkele filosofische kwesties. Als U zich aanmeldt bij de community krijgt U toegang tot concreet lesmateriaal en actuele informatie die van belang is voor docenten.

 

Op 25 mei 2007 vindt de Landelijke examenbespreking CSE HAVO / VWO 2007 plaats. Het tijdstip voor HAVO is: 16.00-18.00 uur; het tijdstip voor VWO: 18.00-20.00 uur. De bespreking vindt plaats in het Pieter de la Courtgebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Leiden.
 
Het examencahier voor het nieuwe examenonderwerp voor vwo is verschenen. Het betreft Rede en religie van Michiel Leezenberg. Het is verschenen bij uitgeverij Van Gennep en heeft als ISBN-nummer 9789055157266. De prijs is 17,90 euro.

 

Frans van Dorp heeft een Werkboek samengesteld voor het eindexamen filosofie havo over UTOPIE. U kunt het hier downloaden.
 
Eva-Anne Le Coultre heeft een nieuw leerboek voor filosofie geschreven. De leermethode bestaat uit het tekstboek Cogito. 'Ik denk'. Inleiding in de filosofie en twee werkboeken, een voor havo en een voor vwo.

 

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs
De VFVO is de vereniging van docenten filosofie in het voortgezet onderwijs. Alleen bevoegde docenten die lesgeven in filosofie op HAVO en/of VWO (op examenniveau) kunnen lid worden. Anderen kunnen zich opgeven als sympathisant. Het doel van de vereniging is om filosofieonderwijs in het voortgezet onderwijs te bevorderen, te ontwikkelen en de kwaliteit te verhogen. Daarnaast wil de vereniging de kwaliteit van het leraarschap filosofie waarborgen en verder ontwikkelen.

Secretariaat VFVO, Postadres: Nederhorst 5, 3085 VT Rotterdam.

 

Begeleidingscommissie filosofie-examens

Scholierensite, openbaar podium voor jongeren

Internationale vereniging filosofiedocenten

Het Spinozahuis: voor een excursie met een kleine groep
Artikelen: Paradoxen
Aristoteles logica (syllogistiek) Logische symbolen en semantische bomen
Speltheorie toegepast op het weer

 

  Trainingen

Wil je iedere maand de nieuwsbrief ontvangen en gebruik maken van trainingen en andere instrumenten om digitaal lesmateriaal te maken, vul dan het inschrijfformulier in om lid te worden van de Community.

Organiseer een ICT studiedag op uw eigen school!
Kennisnet en Digischool bieden 4 gratis programma's.
Lees meer >>


Kies voor meer informatie in het menu voor "Alleen voor leden"


Vlaggen van Europa

 

Zoeken naar

Vakredactie
Op termijn zal voor de community Filosofie een vakredactie worden opgericht.
  

 

Mail de community manager