Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Anne Frank

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Antisemitisme. Oude en nieuwe vooroordelen

 

Het onderwijspanel van Art.1 heeft de driedelige lessenserie 'Antisemitisme. Oude en nieuwe vooroordelen' een hoge score gegeven voor educatieve waarde, vormgeving en gebruikersvriendelijkheid. "Een gebruiksvriendelijk lespakket met veel informatie over de geschiedenis van de joodse bevolking en het antisemitisme. Het materiaal bevat een combinatie van historische achtergrond en actualiteit die veel leerlingen aanspreekt. Het taalgebruik is helder en goed toegesneden op de doelgroep." De lessenserie is ontwikkeld door de Anne Frank Stichting voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing en verscheen voorjaar 2007.

 

Het lesmateriaal richt zich op leerlingen van de 2e en 3e klas vmbo-t, havo en vwo en wil hen bewustmaken van vooroordelen in het algemeen en vooroordelen over joden in het bijzonder. In alle delen wordt een verbinding gelegd met de belevingswereld van jongeren nu. Met afwisselende opdrachten onderzoeken leerlingen zelf hoe vooroordelen ontstaan en wat ze ertegen kunnen doen.

 

Docenten krijgen een handleiding met lessuggesties en tips om goed te kunnen reageren op vooroordelen in de klas. Daarnaast ontvangen docenten het boek 'Vijftig vragen over antisemitisme' en kunnen zij ervaringen uitwisselen via het weblog www.onderwijsenantisemitisme.nl. Ook kunnen docenten dit najaar een studiedag bij de Anne Frank Stichting volgen.  

 

Voor de beoordeling van het onderwijspanel van Art.1 zie: www.art1.nl/lesmateriaalantisemitisme

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl