Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Antisemitisme

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Nieuw lesmateriaal over antisemitisme

Op 1 mei 2007 is bij de Anne Frank Stichting de driedelige lessenserie ‘Antisemitisme. Oude en nieuwe vooroordelen’ verschenen. De delen 1 en 2 behandelen de joodse geschiedenis en het verschijnsel antisemitisme, deel 3 gaat in op andere vormen van discriminatie. Het lesmateriaal richt zich op leerlingen van de 2e en 3e klas vmbo-t, havo en vwo. De drie delen zijn geschikt voor vakoverstijgend onderwijs en kunnen in willekeurige volgorde gebruikt worden binnen de vakken geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing. Het lesmateriaal is op twintig scholen getest. 

Het lesmateriaal wil jongeren bewustmaken van vooroordelen in het algemeen en van vooroordelen over joden in het bijzonder. In alle delen wordt een verbinding gelegd met de belevingswereld van jongeren nu. Met afwisselende opdrachten onderzoeken leerlingen zelf hoe vooroordelen ontstaan en wat ze ertegen kunnen doen.

Docenten krijgen een handleiding met lessuggesties en tips om goed te kunnen reageren op vooroordelen in de klas. Daarnaast ontvangen docenten het boek ‘Vijftig vragen over antisemitisme’ en kunnen zij ervaringen uitwisselen via het weblog www.onderwijsenantisemitisme.nl. Ook kunnen docenten een studiedag bij de Anne Frank Stichting volgen. De eerste studiedag staat gepland op 17 april 2007. In maart ontvangen scholen uitgebreide informatie over het lespakket, de bestelwijze en de studiedag.

Twintig scholen van verschillende signatuur binnen en buiten de randstad hebben het lesmateriaal getest. Vooral het werken vanuit eigen ervaringen over vooroordelen en discriminatie sprak leerlingen en docenten aan. “Dat maakt dat leerlingen echt begrijpen hoe vooroordelen werken en wat het betekent om als ‘anders’ gezien te worden en te worden buitengesloten”, aldus een docent.

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl