home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Democratie in Athene

 

Docentenhandleiding

In 'Democratie in Hellas' gaat het niet alleen om kennis van de Griekse democratie. De opdrachten stimuleren leerlingen ook om na te denken over het belang en de kwaliteit van een democratie, of dat nu die uit de Griekse oudheid is of die van het hedendaagse Nederland.

Daarom is het misschien een aardig idee om de lessen af te sluiten met een klassikale discussie over een aantal ideeŽn van Geert Wilders.

In maart 2006 zei het Tweede Kamelid dat artikel 1 van de grondwet afgeschaft zou moeten worden. Volgens hem leidt het verbod op discriminatie veel te vaak tot inperking van de vrijheid van meningsuiting. In plaats van artikel 1 moet er een ander artikel komen waarin de joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd.

Artikel 23 van de Grondwet mag wat hem betreft blijven bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld.

Het stemrecht van niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen moet volgens Wilders worden afgeschaft.