home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Democratie in Athene
 

 

Opdracht

Athene was niet altijd een democratie. Tot ongeveer 500 was Athene een oligarchie. Dat betekent dat een klein groepje rijken (oligoi betekent weinigen) de baas was.

Vanaf ongeveer 500 was Athene een democratie. Dat betekent dat de macht (kratos) in handen was van het volk (demos)

In deze webquest doe je onderzoek naar de democratie in het oude Athene en vergelijk je de Atheense democratie met die in Nederland.

De hoofdvraag luidt:

Was Athene in jouw ogen een echter democratie?

 

Kijk bij de werkwijze wat je precies moet doen!