inleiding opdracht werkwijze opdracht 1 opdracht 2 opdracht 3 opdracht 4 bronnen beoordeling reflectie


Democratie in Athene
 

 

Werkwijze

Deze webquest bestaat uit een aantal opdrachten die je samen met een klasgenoot maakt.

Maak van de antwoorden een schriftelijk verslag dat je inlevert bij de docent.