Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Oproep

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Docenten gezocht 

Van 22 t/m 26 April 2008 vindt in Den Haag een Internationale Geschiedenisonderwijs Conferentie plaats getiteld "Human rights in Europe? Tolerance, Democracy, Citizenship, Critical thinking and Multiperspectivity as European Values." Deze dient als afsluiting van het eerste jaar van een grootschalig vijfjarig programma genaamd Connecting Europe through History. Aan dit project doen vertegenwoordigers mee van onderwijsinstituten uit meer dan 15 Europese landen, afkomstig van het middelbaar en het hoger onderwijs. 

Uitvoerende partners van dit programma zijn EUROCLIO en het Europaeum. Dit programma is mede-gefinancieerd door de Europese Unie, onder het Europe for Citizens. Support for projects initiated by civil society organisations-Programma. Het streeft naar een volwaardige discussie over de betekenis van een Europese identiteit en burgerschap. Wij zijn uitverkozen door de EU om invulling te geven aan dit programma vanwege de door ons gelegde nadruk op de dubbele kloof tussen middelbaar en hoger onderwijs enerzijds en het nationale en internationale dimensie anderzijds. 

Hoe het project werkt

Het mensenrechten thema staat centraal door in minimaal 15 (West- en Oost-) Europese landen seminars te organiseren aan Universiteiten en onderwijsinstellingen, waar historici (academici en docenten) samen een specifieke casus vanuit het oogpunt van mensenrechteneducatie bestuderen. Het belangrijkste doel van deze seminars is het vormen van een Nationaal dossier van historische momenten, personen, en documenten in de geschiedenis van de ontwikkeling van mensenrechten. 

Sleutelfiguren uit deze reeks komen vervolgens bij elkaar in Den Haag om hun resultaten en bevindingen op een rij te zetten en het thema verder te verdiepen.  Naast deze eerder genoemde sleutelfiguren zullen aan de conferentie ook internationale experts op het gebied van geschiedenisdidactiek, mensenrechten, en Europese geschiedenis participeren.  Onder andere vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Amnesty International, UNESCO, NIOD, het Georg Eckert Institut, de Koerber Stiftung, de World Movement of Democracy, en het Network of Concerned Historians zullen spreken. Daarnaast zal er in workshops gewerkt worden aan de ontwikkeling van een Europese module voor mensenrechteneducatie, op basis van de Nationale dossiers.   

Scholentour

We schrijven nu specifiek scholen uit de haaglanden aan omdat we graag een aantal deelnemers aan onze conferentie hun verhaal aan Nederlandse leerlingen zouden willen vertellen. Het zou vooral leuk zijn om docenten uit bijvoorbeeld Rusland, Letland of IJsland te laten vertellen over de ontwikkelingen van hun geschiedenisonderwijs, de schoolboeken en de onderwerpen. Ook zullen er vertegenwoordigers zijn uit de Balkanlanden Slovenie, Bosnie, Kroatie en Servie. Deze hebben tijdens hun betrokkenheid bij onze organisatie in een project een gezamenlijk geschiedenisboek ontwikkeld.

Op de middag van de 24e April, bieden wij aan langs uw school te komen om de Europese dimensie in het geschiedenisonderwijs een gezicht te geven. We zijn uiteraard benieuwd naar uw ideen hoe we dit anders / beter op deze middag kunnen doen. 

Mocht u genteresseerd zijn om een samenwerking te bewerkstelligen, neemt u dan zsm contact op met mij. Ik stuur u nu in elk geval een algemeen achtergrond document over het project, de deelnemende organisaties, etc. Tevens hoop ik dat u dit verzoek welwillend zult benaderen. 

Vriendelijke Groet,  

Jonathan Even-Zohar

Project Manager Connecting Europe through History

EUROCLIO Secretariat
Juliana van Stolberglaan 41
2595 CA The Hague
The Netherlands
Tel: + 31 70 381 7836
Fax: + 31 70 385 3669
E-mail: jonathan@euroclio.eu
www.euroclio.eu

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl