Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Geschiedenis verplicht in profiel E&M

laatste wijziging: 19-07-2005

 

Geschiedenis toch verplicht in profiel E&M

Geschiedenis wordt toch een verplicht vak in het profiel E&M. Dat is één van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere voorstellen voor de herinrichting van de tweede fase, die is opgenomen in het wetsvoorstel dat de minister afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het wetsvoorstel zelf wordt begeleid door een brief, waarin de minister reageert op het advies van de Raad van State. Ook is het advies van de Raad van State zelf bijgevoegd. Eén van de adviezen betreft de positie van het vak geschiedenis. De Raad van State is van mening dat in het profiel E&M het vak geschiedenis niet kan
ontbreken. Immers, het staat nu ook als verplicht vak in dit profiel. Bovendien maakt volgens de Raad het verplicht stellen van geschiedenis in E&M het hele bouwwerk evenwichtiger, omdat in N&T en
N&G ook sprake is van drie verplichte vakken en één profielkeuzevak en de keuzes binnen C&M beperkt worden door de verplichting één maatschappelijk vak en één kunstvak te kiezen.

De minister heeft deze redenering overgenomen. In een aanvullende brief van 19 juli aan de Tweede Kamer meldt de minister dat de normatieve studielast van geschiedenis in het profiel E&M vwo 440 studielasturen zal zijn in plaats van 480 in het profiel C&M in verband met de gelijkwaardigheid van de profielen; zonder die
aanpassing zou het profieldeel economie en maatschappij 40 studielasturen meer omvatten dan dat bij de andere profielen. Het examenprogramma geschiedenis vwo wordt hiervoor gewijzigd: het aantal zogenaamde diachronische thematieken wordt voor geschiedenis in het profiel E&M vastgesteld op vier (in plaats van het in principe verplichte aantal van minstens vijf). Overigens kun je er als school natuurlijk gewoon voor kiezen 480 uur en vijf diachronische thematieken te handhaven, oftewel met dezelfde geschiedenis-programma's in E&M en C&M  te werken.
 
     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl

     
 

© Albert van der Kaap, Enschede
1998-2005.

kaap@home.nl