Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis, een initiatief van de Radboud Universiteit en het Katholiek Documentatie Centrum, is een educatieve website (www.nederlandskatholicisme.nl), waarmee getracht wordt de geschiedenis van Nederlandse katholieken in de 19e en 20e eeuw bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Op deze site willen we educatief materiaal gaan publiceren bedoeld voor het voortgezet onderwijs

Welke informatie willen we leerlingen meegeven?

De huidige canon lijkt de betekenis van religie in de 19e en 20e eeuw te negeren. Met het DKE willen we zorgen dat in het toekomstige geschiedenisonderwijs de betekenis van religie in een samenleving (weer) een rol krijgt. Het gaat ons niet zozeer om kerkgeschiedenis, maar om de manier waarop religie het leven van 'normale' mensen vormgaf en be´nvloedde en de maatschappelijke consequenties, die deze invloed had, zoals bijvoorbeeld de verzuiling. Idealiter zouden we ook willen aangeven dat de invloed van, in het geval van ons thema, de katholieke kerk afhing van: sekse, periode, geografische spreiding, persoonlijkheid en sociale klasse/stand.Vragen

- Hebben docenten geschiedenis interesse om deze thematiek in de les te behandelen?
- Zo ja, hoeveel tijd (in lesuren) kan en wil een docent hier aan besteden?
- Wat is de vorm, waarmee men het beste uit de voeten kan?
       
        Een lessenreeks, te geven als thema-onderwerp voor het schoolexamen?
        Een verzameling spotprenten, met bijbehorende opdrachten?
        Een webquest?
        Een voorstel voor een praktische opdracht?
        Aanvullende opdrachten bij de bestaande methodes?
        Iets anders namelijk:ů

Antwoorden, ideeŰn en suggesties zijn van harte welkom! Degenen, die hierover met mij zouden willen brainstormen, kunnen met mij contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of emailadres.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Ramses Peters

Drs. R. Peters
Co÷rdinator onderwijsontwikkeling confessioneel erfgoed
Erasmuslaan 36
6525 CG Nijmegen
r.peters@let.ru.nl
024-3615817

 

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl