Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    IVLOS

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Expertmeeting Hersenen & Leren leren, 2 en 28 oktober


De focus van deze expertmeeting
:

·         laatste stand van zaken rondom neurocognitie en leren leren

·         de rol van de docent bij de vorming van de hersenen van zijn leerlingen

·         het ontwikkelen van een infrastructuur op school om leren leren te bevorderen

·         leerstrategieën en metacognitie in de klas

De vertaling van de theorie over hersenen & leren leren naar de onderwijsleeromgeving, waarbij aangeboden leer- en doceerstijlen worden toegepast en (practice based evidence) experimenten worden uitgevoerd. De processen en resultaten worden vervolgens teruggekoppeld, uitgewisseld, verbeterd, gedeeld en vastgelegd.

Met hersenen en leren leren op naar:

·         inzicht in de neurocognitieve (on)mogelijkheden van de leerlingen

·         de docent als intermediair van het leerproces

·         recht doen aan verschillen tussen leerlingen

·         leerstrategieën op maat, zodat de leerling zijn leerpotentieel maximaal benut

T tweedaagse training op donderdag 2 oktober en dinsdag 28 oktober, 9.30u - 16.00u

P Spoorstraat 15, 2411 ED Bodegraven

€290,00 per deelnemer inclusief koffie/thee, lunch en materiaal, bij elke volgende deelnemer van dezelfde school geldt een korting van €35,00.

> Aanmelden tot donderdag 25 september, maximaal 20 deelnemers, via info@docentplus.nl.  

Expertmeeting Toetsen, 25 september

De focus van deze expertmeeting:

·         praktische instrumenten om de kwaliteit en betrouwbaarheid van je toetsen te meten

·         het scala aan toetsvormen effectief inzetten

·         gericht inzetten van toetsvragen vanuit reproductie, toepassing en inzicht als bijdrage aan een doorlopende leerlijn

·         leerlingen zelf hun verbetercyclus in de hand geven  

Het uitwisselen van expertise, theoretische onderbouwing en toepassing wordt tijdens de expertmeeting afgewisseld. Een aantal toetsen uit je toetsportefeuille wordt geanalyseerd, verder ontwikkeld, verbeterd en verantwoord.  

Met goede toetsen op naar:

·         een verantwoorde en transparante determinatie

·         minder correctiewerk

·         meer rendement uit je lessen

·         inzicht in het leerproces en verbetermogelijkheden

·         gemotiveerde leerlingen 

T donderdag 25 september, 9.30u - 16.00u

P Spoorstraat 15, 2411 ED Bodegraven

€195,00 per deelnemer inclusief koffie/thee, lunch en materiaal, bij elke volgende deelnemer van dezelfde school geldt een korting van €35,00.

> Aanmelden tot donderdag 18 september, maximaal 20 deelnemers, via info@docentplus.nl.  

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl