Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Nascholing

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Nascholingscursus Didactiek van het vak mens en maatschappij  

Een groeiend aantal scholen besluit tot integratie van de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis in het vak mens en maatschappij. Voor betrokken docenten is het lesgeven in dit nieuwe vak een uitdaging met goede mogelijkheden voor vernieuwing van hun onderwijs. 

Doelgroep

FLOT Extern biedt een cursus voor docenten die in de onderbouw vo les (gaan) geven in het vak mens en maatschappij (scenario 3)

Doelstelling en inhoud

Met betrekking tot de didactiek van het vak mens en maatschappij ontwikkelen docenten hun kennis, inzicht, vaardigheden en houding ten aanzien van:

- inhoudelijke kwaliteit;

- kennis en kunde van docenten:

- werkvormen en toetsing;

- methodegebruik;

- programmering;

- praktische zaken op de werkvloer. 

Tijdens drie cursusmiddagen verdiepen deelnemers zich op actieve wijze in de volgende vragen.

Op middag 1:

- Aan welke inhoudelijke eisen moet het vak M&M in onze school voldoen?

- Hoe kunnen M&M-docenten eventuele tekorten aan kennis en kunde bijspijkeren?

Op middag 2:

- Op welke manieren willen wij in onze school bij M&M lesgeven en toetsen?

- Hoe kunnen wij in onze school de gekozen M&M-methode gebruiken?

Op middag 3:

- Hoe zetten we in onze school voor M&M een jaarprogramma in de steigers?

- Wat moeten we praktisch regelen op de werkvloer in onze school voor het vak M&M?

Cursisten ontvangen een cursusmap met werkmateriaal, thuisopdrachten en een nascholingscertificaat. 

Uitvoering, locatie en kosten

De cursus wordt in het voorjaar van 2007 uitgevoerd op donderdagen 12 april, 24 mei en 21 juni van 13u00 tot 16u00. De uitvoering is in handen van docenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De cursus vindt plaats in het Mollergebouw te Tilburg. De cursus kost 370,- per deelnemer.  

Meer informatie en aanmelding   

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar lero@fontys.nl. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en een routebeschrijving. Voor inhoudelijke informatie kunt u e-mailen naar cursusleider Tom van der Geugten (t.vandergeugten@fontys.nl).

Aanmelding voor de cursus in het voorjaar van 2007 is mogelijk tot 31 maart. Data van latere cursussen worden bekend gemaakt op www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg/flotextern.

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl