Community Geschiedenis                                                                Histoforum

De dood als Machtsmiddel’

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Holocaustontkenning en historische kritiek

De Tweede Wereldoorlog leent zich goed voor een les over historische kritiek en manipulatie of indoctrinatie. De holocuast ontkenning werd plotseling weer brandend actueel en leidde internationaal tot een rel toen (de Duitse) paus Benedictus XVI begin 2009 de excommunicatie ophief van vier traditionalistische bisschoppen onder wie de Holocaustontkenner Williamson.

Voor de televisiecamera’s zei deze ondermeer: “Er zijn geen zes miljoen Joden vergast in de gaskamers.” Dit klopt!! Let op de formulering, een Goebbels waardig. In Vlaanderen heeft Prof. G. van den Berghe al eerder aangedrongen op ‘zindelijke redenering’, ook tegen dit soort besliste onzindelijke redeneringen in. Immers: niet alle concentratiekampen hadden gaskamers (en hij levert er de lijst bij). Tienduizenden Joden, zigeuners … zijn niet vergast, maar doodgefolterd, uitgehongerd, neergekogeld, opgehangen, doodgeschopt of geslagen… ga zo maar verder! 

Het is nodig de leerlingen te confronteren met de argumenten van de zogenaamde revisionisten. Zie hiervoor: Loochenaars - leugenaars, Panorama van 27.4. 1995 ( 41 minuten) en G. van den Berghe, De ontkenning van de jodenuitroeiing in geschiedkundige context. Tegen-geschiedenis, in: DIGO, XVII, 2, 1993, p. 19 - 25.

Alle leerlingen hebben wel eens gehoord over diegenen die beweren dat de kampen geen uitroeiingskampen waren. Wat zijn hun argumenten? De DVD In naam van de Fuhrer, van Lydia Chagoll toont alleen teksten van manuscripten, schoolboeken etc. ten tijde van Hitler, in combinatie met beelden van de realiteit, en toont op die wijze heel goed aan hoe propaganda werkt, hoe de waarheid kan vervormd worden om een bepaald doel te bereiken.

In de video V- week komt een heel emotionele passage voor, waarbij een niet noodzakelijk verband gelegd wordt tussen afgesneden mensenhaar en uitroeiing. (Alle gevangenen werden -levend- kaalgeschoren bij aankomst, om hygiënische redenen.)  

Zie ook het lesmateriaal over de holocaustontkenning op Histoforum.

 
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl