Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    IVLOS

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Trainingen voor geschiedenisdocenten en docenten gammavakken schooljaar 2008/2009

Cursus activerende didactiek voor de gammavakken; voor docenten geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer,levensbeschouwing en economie

We oefenen activerende werkvormen die u makkelijk in de les kunt toepassen. Dit wordt gekoppeld aan theoretische inzichten o.a. meervoudige intelligentie van Gardner. We bespreken wat de nieuwste neurologische onderzoeksresultaten betekenen voor het lesgeven. Centraal staat de vraag:

Hoe stimuleer ik mijn leerlingen actief met de stof om te gaan? Ook komen de mogelijkheden en onmogelijkheden van vakintegratie aan bod. 

Plaats en tijd:

Najaar van 2008:       donderdag 9 oktober en donderdag 27 november in de Uithof te Utrecht

                                 van 10.00 tot 16.00 uur of

Voorjaar van 2009:    woensdag 11 maart en woensdag 22 april in de Uithof te Utrecht

                                 van 10.00 tot 16.00 uur

Kosten:   

inclusief twee lunches en reader: 475 euro .

Voor docenten van dezelfde locatie van een school geldt een korting van 50 euro.

Opgave: 

Zie onderaan.

Een studiedag over examen geschiedenis voor VMBO-docenten

Thema is de geschiedenis van de 20e eeuw (examenonderwerp VMBO) en activerende didactiek.

De dag zal inhoudelijke vormgegeven worden door Prof. Dr. Maarten van Rossem die een college zal verzorgen over de geschiedenis van 20e eeuw. Huub Kurstjens (CITO) zal een inleiding geven over de

aard van het examenprogramma en aandachtspunten voor docenten. De rest van de dag wordt besteed aan activerende didactiek. We gaan werkvormen oefenen gerelateerd aan de geschiedenis van de 20e eeuw

die makkelijk toepasbaar zijn in een klas met VMBO-leerlingen. 

Plaats en tijd: vrijdag 7 november 2008 van 10.00 tot 17.00 uur 

Kosten:150 euro (incl. drinken, lunch, nascholingscertificaat en reader met achtergrondliteratuur en werkmateriaal) voor docenten van dezelfde locatie van een school geldt een korting van 15 euro.

Opgave: (schriftelijk/per mail) met vermelding van uw schoolgegevens aan Iris Bleeker; I.Bleeker@uu.nl


Cursus Oriëntatiekennis en activerende didactiek voor geschiedenisdocenten

“Heel praktisch, meteen toe te passen in de klas”

“Ik heb weer zin in lesgeven gekregen”

“Deskundige cursusleiding”

“Een verrijking voor mijzelf en voor mijn leerlingen  

Leerlingen actief en gemotiveerd met geschiedenis bezig laten zijn is het uiteindelijke doel van deze nascholingscursus. We oefenen veel activerende werkvormen aan de hand van de tien tijdvakken van de Rooij. De nieuwste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van oriëntatiekennis worden besproken.

We besteden aandacht aan de praktische invulling van de nieuwe programma’s voor basisvorming,

VMBO en tweede fase. Wanneer dat relevant is splitsen we de groep op naar onderbouw en bovenbouw.  

Plaats en tijd:

Deze training zal aangeboden worden in het voorjaar van 2009 op woensdag 18 maart en donderdag 23 april in de Uithof te Utrecht van 10.00 tot 16.00 uur. 

Kosten:

475 euro (incl. drinken, twee lunches, nascholingscertificaat en reader met achtergrondliteratuur en werkmateriaal) Voor docenten van dezelfde locatie van een school geldt een korting van 50 euro.

Opmaat-training/cursus op locatie

U kunt ook informeren naar een training op uw school. Wij kunnen een opmaat-training samenstellen

voor de sectie geschiedenis of voor een groep docenten van meerdere gammavakken of in het leerdomein mens en maatschappij.  Het programma kan qua inhoud en vorm aangepast worden aan uw wensen.
Het uitvoeren en voorbereiden van een hele dag training voor 15 docenten op locatie en op maat kost 2400 euro aan trainerskosten. Daarbij kunnen nog wat reiskosten en materiaalkosten komen. Wij hebben veel ervaring in het geven van trainingen aan een sectie geschiedenis. Daarom kunnen wij, als u een cursus op locatie en op maat wenst voor alleen docenten geschiedenis, een voordelig tarief hanteren van 1800 euro per hele dag training! Daarbij kunnen nog wat reiskosten en materiaalkosten komen.

Het is mogelijk om gratis een programma en offerte te laten opstellen, zie voor meer informatie onderstaande contactpersonen.

Trainers en ontwikkelaars:
Hanneke Tuithof vakdidactica geschiedenis en trainer IVLOS Universiteit Utrecht
Bjorn Wansink; vakdidacticus geschiedenis en trainer IVLOS Universiteit Utrecht

Voor meer informatie en opgave: Iris Bleeker, i.bleeker@uu.nl of 030-2533224 of Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl of 030-2533220 of Bjorn Wansink; B.G.J.Wansink@uu.nl . Zie ook www2.ivlos.uu.nl/ geschiedenis.

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl