Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Jodenvervolging

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Strip over jodenvervolging

De Anne Frank Stichting brengt in samenwerking met de Hollandsche Schouwburg een stripboek uit over de jodenvervolging. In de strip, getiteld De Zoektocht, worden aan de hand van de belevenissen van een fictieve familie tijdens de Duitse bezetting de belangrijkste feiten over de Holocaust verteld. De strip is voorzien van begeleidend lesmateriaal en is primair bestemd voor leerlingen van klassen 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

De strip biedt jongeren de gelegenheid op een laagdrempelige wijze kennis te maken met de belangrijkste feiten over de Holocaust. Daarnaast laat de strip zien wat de Holocaust voor mensen in verschillende rollen en posities (slachtoffers, daders, helpers en omstanders) betekende en met welke dilemma’s en keuzes zij te maken hadden.

De strip biedt aanknopingspunten voor verdere verdieping in de klas. In het lesmateriaal, dat is gedifferentieerd naar type onderwijs, zijn deze aanknopingspunten uitgewerkt. Behandelde thema’s en type opdrachten sluiten aan op de kerndoelen van het vakgebied mens en maatschappij.

Historici uit binnen- en buitenland hebben in alle fasen van de ontwikkeling meegelezen, meegekeken en adviezen uitgebracht. Bij de ontwikkeling van de strip en van het lesmateriaal is verder samengewerkt met een groot aantal docenten en leerlingen uit het vmbo, havo en vwo.

De strip, getekend door Eric Heuvel, is gerealiseerd dankzij een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Begin maart ontvangen alle scholen uitgebreide informatie.

De Zoektocht is een vervolg op de strip De Ontdekking die in 2003 verscheen. De Ontdekking vertelde over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze eerste strip is destijds zeer goed ontvangen door docenten čn leerlingen. Sindsdien is de vraag ontstaan om ook een complex thema als de jodenvervolging op eenzelfde toegankelijke wijze te behandelen.

Tentoonstellingen

Het verschijnen van De Zoektocht is aanleiding voor twee tentoonstellingen.
In de kindertentoonstelling De Ontdekking. Van strip tot werkelijkheid in het Verzetsmuseum verwelkomt Jeroen, de hedendaagse hoofdpersoon uit de stripboeken De Ontdekking en De Zoektocht, in levensgrote geanimeerde vorm bezoekers op de zolder van zijn oma. Samen met Jeroen ontdekken de bezoekers op deze zolder aan de hand van voorwerpen in kasten en kisten wat er in de oorlog met oma's familieleden en vrienden is gebeurd.

De museale presentatie in de Hollandsche Schouwburg Geen strip van te maken? laat zien hoe de geschiedenis van deze voormalige deportatieplaats in een stripboek is weergegeven. De Hollandsche Schouwburg stelt de vraag of dat kan en geeft tegelijk een antwoord door de striptekeningen in verband te brengen met historische bronnen.

Beide tentoonstellingen openen op 5 maart 2007.

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl