Community Geschiedenis                                                                Histoforum

De dood als Machtsmiddel’

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

De dood als Machtsmiddel’, Moord en doodslag door verpleegkundigen

Jo Swaen

Boekscout, ISBN nummer 9789088346798. Prijs is € 17,95. De eerste week na 19 december is de introductieprijs € 15,45.

Waarom schreef historicus Jo Swaen dit boek?

'Op mijn site www.blikopdewereld.nl houd ik een overzicht bij, in de rubriek rechtspraak, over levenslange gevangenisstraf. Een van de levenslang gestraften is Lucia de Berk. In de loop van de tijd ben ik, door hetgeen er gepubliceerd was op mijn site, in contact gekomen met mensen die grote vraagtekens zetten achter de veroordeling van Lucia de Berk. Een en ander resulteerde in een petitie waarin werd verzocht om de herziening van de aan Lucia de Berk opgelegde levenslange gevangenisstraf (inmiddels heeft de Hoge Raad besloten dat er een herziening dient te komen en heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof te Arnhem). Paula Lampe publiceerde het boek ‘Engelen des Doods’, waarin ze over Lucia de Berk schreef als een seriemoordenares, ondanks het feit dat prof. Ton Derksen al in een eerder verschenen boek, ‘Lucia de B. reconstructie van een gerechtelijke dwaling’, aantoonde dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling. Door de subjectieve voorstelling van zaken door Paula Lampe ontstond bij mij het idee een nader onderzoek te gaan doen naar het voorkomen van moord en doodslag door verpleegkundigen en of er sprake was van een toename.

Het door mij ingestelde onderzoek over de periode 1970 tot 2008, in Nederland en de ons omringende landen, heeft uiteindelijk geresulteerd in het totstandkomen van het boek: ‘De dood als Machtsmiddel’; Moord en doodslag door verpleegkundigen.'

Klik hier voor de inhoudsopgave van het boek.

 
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl