Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 102, december 2008

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Tijdvak toetsen
Aan de rubriek tijdvaktoetsen is onlangs een toets over alle tijvakken toegevoegd. Graag wil ik hierbij alle leden graag nog een keer uitnodigen toetsen in te sturen.

Powerpoint China
In de rubriek powerpoints vindt u nu ook de powerpoint die Jan van Oudheusden gebruikte tijdens zijn presentatie tijdens de didactiekdagen in Vught.

Wat is er in hemelsnaam gebeurd?
De Engelse historicus Christopher Lloyd schreef  een bijzonder geschiedenisboek 'What on earth happened?'. Uitgeverij Nieuw Amsterdam brengt het in Nederland uit onder de titel 'Wat is er in hemelsnaam gebeurd?
Zie ook deze korte beschrijving.

Wie maakt de beste geschiedenisles van 2009?Anno, Schooltv en Stichting entoen.nu dagen basisschooldocenten van groep 7 en 8 uit om samen met hun klas de beste geschiedenisles van 2009 te bedenken. Hiermee maken zij kans op de Les van het Jaar-trofee en een overnachting met de hele klas in het Archeon. De Les van het Jaar-verkiezing heeft als doel om leerlingen nog enthousiaster te maken voor geschiedenis. Docenten kunnen hun ideeën tot 16 maart 2009 insturen via het formulier op www.lesvanhetjaar.nl. Anno, het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis, organiseert de verkiezing in samenwerking met Schooltv en Stichting entoen.nu.  
Lees verder

Kies het Beste en Slechtste jaar van Nederland
Een canon van de geschiedenis is nog niet voldoende. U kunt nu ook het mooiste en het zwartste moment uit het Nederlandse verleden kiezen. Wanneer beleefde het land zijn grootste glorie en wanneer zijn diepste dal? U mag dat van het Historisch Nieuwsblad bepalen. Doe mee aan de verkiezing van het Beste en het Slechtste jaar van Nederland. Om u te helpen een keuze te maken heeft de redactie alvast 25 topjaren en 25 rampjaren voor u op een rijtje gezet. Uit elk categorie mag u er één kiezen. Ook willen we graag van u weten, welke overwegingen aan uw keuze ten grondslag liggen. Er staan overigens wel fouten in de lijst. De Bataafse opstand was in 69 en niet in 89, bij de watersnoodramp in 1953 verdronken geen 8000 mensen, maar 1836.

Onvoldoendes voor directeuren Nationaal Historisch Museum
Erik Schilp en Valentijn Byvanck zijn benoemd tot directeuren van het Nationaal Historisch Museum. Wat kunt u van hen verwachten? Historisch Nieuwsblad onderwierp hun huidige musea – het Zuiderzeemuseum en het Zeeuws Museum – aan de Museumtest. Alleen al interssant om te zien welke criteria de redactie van het Historisch Nieusblad voor een historisch museum hanteert.

Die Deutschen
Niet alleen in Nederland wordt er momenteel veel aandacht aan de eigen geschiedenis besteed. Ook in Duitsland is dat het geval. Het ZDF maakt bijvoorbeeld een meerdelige serie over de geschiedenis van de Duitsers sinds de tijd van Otto I. Deze serie is te bekijken op deze website.

De discussie over de inhoud van het Nationaal Historisch Museum is van start!
Na een pleidooi voor een inhoudelijke benadering door twintig jonge historici (Statement XX: NHM op een Kruispunt) en na de presentatie van het rapport Bouwstenen, komen directeuren Schilp en Byvanck met een eigen visie. Op 14 januari presenteert NHM-directeur Valentijn Byvanck in Amsterdam de visie van de directie op het Nationaal Historisch Museum. De auteurs van Statement XX en andere jonge historici gaan met hem in debat.
Lees verder

Copernicus
In 2005 werd in de kathedraal in Frombork (Polen) tijdens opgravingen een dertiental graven bloot gelegd. Men was op zoek naar de stoffelijke resten van de beroemde astronoom Copernicus.  De archeologen hadden een aardig idee waar ze moesten zoeken. Copernicus was kanunnik en volgens gewoonte werden kanunniken begraven bij het altaar dat ze tijdens hun leven beheerden. In het geval van Copernicus was dat het altaar van de Heilige Andreas. Slechts een graf bij dit altaar bevatte de resten van een 60 à 70 jarige man. Aangezien Copernicus op zeventig jarige leeftijd kwam te overlijden was dit het enige graf dat in aanmerking kwam als zijn laatste rustplaats. Aan de hand van de schedel uit dit graf werd het hoofd gereconstrueerd. Hoewel deze reconstructie zeker een sterke gelijkenis vertoond met een eerder portret van Copernicus was men niet in staat om met volle zekerheid te zeggen dat het hier om de beroemde astronoom gaat. Onlangs werd echter bekend dat het DNA van de grafresten overeenkomen met dat van haren die gevonden zijn in een boek dat eens eigendom was van Copernicus.
Bron: geschiedenis nieuws

Nieuwe indeling vaklokaal
Het vaklokaal geschiedenis voor leerlingen heeft een nieuwe lay-out en een nieuwe indeling.

Die Welle
De Duitse film Die Welle, een remake van The Wave, draait vanaf 27 november in de Nederlandse bioscopen. Het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA heeft in opdracht van het DIA lesmateriaal ontwikkeld dat vanaf 19 november besteld kan worden via bestellingen@dia.uva.nl. Kijkopdrachten bij de film vindt u op Histoforum, havo/vwo en vmbo.
Vanaf 6 oktober 2008 is de film op DVD verkrijgbaar in Duitsland.

De Bosatlas van de Geschiedeniscanon
De Bosatlas van de Geschiedeniscanon licht de vijftig canonvensters toe aan de hand van 140 kaarten en 10 grafieken – van de hunebedden tot de tijd van Willem van Oranje en van Europa in de tijd van Floris V tot de AOW-uitkeringen van Willem Drees.  
De kaarten en grafieken geven samen een verrassend breed en representatief beeld van de geschiedenis van ons land, en vormen daarmee een welkome aanvulling op het moderne geschiedenisonderwijs. Maar net als bij andere Bosatlassen zal ook deze uitgave zijn weg vinden naar een breder publiek: het is ook een aantrekkelijk naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van Nederland.

De Bosatlas van de Geschiedeniscanon omvat 60 pagina’s, is uitgevoerd in een groot formaat (formaat De Grote Bosatlas) en voorzien van een stevige kartonnen omslag. Prijs € 19,95. ISBN 978 9001 71296 9.

Bijzondere wereldgeschiedenis
Het eerste wat opvalt als je het boek Geschiedenis van de mens. Deel I. jagers en verzamelaars opent voor een eerste kennismaking, is de a-typische, kleurrijke typografie: een fuchsiakleurig ‘woord vooraf’ en citaten in dezelfde kleur; (donker)rode voetnoten en themateksten (over steenbewerking, ontwikkeling van de hersenen en de taal enz.).Dit zag ik nooit eerder bij een ernstig wetenschappelijk werk. Het is een voorbeeld van nieuwe boekdrukkunst. Je voelt dat auteur en vormgever doordacht, doch met veel plezier en met de liefde van een vroege boekdrukker of middeleeuwse kopiist het uiterlijk van hun geesteskind hebben verzorgd.Dit is niet het enige onderscheid. De auteur geeft uitdrukkelijk het recht om fragmenten gratis te kopiëren of te verspreiden in een didactische context!Meer nog: “Wikipedia is één van de prachtigste initiatieven die ooit door de mensheid werden opgezet. De inhoud van dit boek mag onbeperkt gebruikt worden voor Wikipedia. Graag met bronvermelding.

Europeana

Europeana is een nieuwe Europese website over cultuur. Europeana.eu gaat over ideeën en inspiratie. Het verbindt u met 2 miljoen digitale items:
  • Afbeeldingen - schilderijen, tekeningen, plattegronden, foto's en afbeeldingen van museumstukken
  • Texts - books, newspapers, letters, diaries and archival papers
  • Geluid - muziek en gesproken woord van cilinders, banden, platen en radio-uitzendingen
  • Video's - films, nieuwsfilms en tv-uitzendingen

De website dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Omdat het aantal bezoekers de verwachtingen verre overtrof (miljoenen) is de website tot half december uit de lucht gehaald om de technische problemen op te lossen.

Uitblinken op alle niveaus
In opdracht van het Ministerie van OC&W voert het SCO-Kohnstamm Instituut een onderzoek uit naar talentontwikkeling, in het kader van de beleidsprioriteit ‘Uitblinken op Alle Niveaus’ als onderdeel van de kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs.
We ínventariseren en beschrijven welke kennis en vaardigheden docenten nodig hebben om:
a. Talenten van leerlingen te herkennen
b. Uitdagende leeromgevingen en –materialen te ontwerpen
c. Leerlingen te coachen en te begeleiden ter stimulering en ontwikkeling van hun talenten
We willen dit niet alleen aan literatuuronderzoek ontlenen maar ook het veld laten spreken. We zoeken daarom VO-docenten en VO-directies die bereid zijn een korte digitale enquête in te vullen.
Als u als docent of schoolleider hier aan mee wil werken, stuur dan een mail naar henk.sligte@uva.nl en u krijgt zsm een link naar de website met de vragenlijst.