Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 14, oktober 2003

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 


Contextueel leren en de film Daens

In 1992 verfilmde Stijn Coninx het boek Daens met in de hoofdrol Jan Decleir. Ik denk niet dat er in Nederland veel docenten zijn die de film Daens in zijn geheel in de klas vertonen. Met een lengte van 134 minuten kost je dat minstens drie lessen en als je de film ook nog wilt nabespreken ben je twee weken verder. Mogelijk gebruiken docenten de film wel om er fragmenten van te tonen als illustratie van aspecten van het leven in en om een textielfabriek. 

Toch is er veel voor te zeggen om de film wel in z'n geheel te vertonen. Benieuwd naar het waarom? Lees dan het hele artikel.

[naar boven]


Politiek Online

Politiek Online verzorgt samen met Wanadoo, Zonnet en MSN politieke magazines met aandacht voor actuele politieke zaken:

[naar boven]


Filmpjes

School tv heeft het initiatief genomen tot een Beeldbank met korte filmpjes, o.a. voor het vak geschiedenis. De beeldbank zal de komende tijd groeien. Maar nu al zijn er aardige enkele minuten durende filmpjes te bekijken over bijvoorbeeld het bouwen van een hunebed, het kloosterleven in de Middeleeuwen of de Romeinen in Nederland.

Je zou willen dat je een smartboard in je lokaal hebt of een digital class zodat je op een moment dat het jou uitkomt even snel zo'n filmpje kunt vertonen.

[naar boven]


Centennia

Ja en als je dan zo'n smartboard hebt dan is natuurlijk ook het digitale kaart programma Centennia prachtig te gebruiken. Dit kaartprogramma biedt digitale kaarten van Europa en het Midden-Oosten vanaf 1000 tot heden. U kunt hier een demo versie voor de periode 1792-1819 downloaden. 

Lees het artikel over Centennia op Histoforum.

Kijk ook eens op de historische atlas van de twintigste eeuw

[naar boven]


Thema cse geschiedenis 'nieuwe stijl'

Er komt een nieuw geschiedenisexamen, maar hoe gaat dat eruit zien. VGN, CEVO en CITO geschiedenis menen dat na meer dan vier jaar maatschappelijke en politieke discussie over het geschiedenisonderwijs het tijd is om enkele veel gehoorde wensen bij de voorbereiding van het Centraal Examen geschiedenis en in het examen zelf te honoreren. De VGN kiest gesteund door haar genoemde gesprekspartners voor een praktische weg. Voor 2007 is een subdomein vastgesteld dat zich leent voor een thema over de verhouding Nederland en IndonesiŽ. In plaats van het ontwikkelen van een nieuw thema wil de VGN het onderwerp 'Nederland en IndonesiŽ' dat in 2001 en 2002 werd geŽxamineerd, zo grondig laten renoveren dat er īeen thema nieuwe stijl' ontstaat..." In juli 2003 gaf het ministerie van OCenW voor deze benadering 'groen licht'.

Benieuwd hoe dit thema eruit gaan zien? Lees dan verder op de site van de VGN.

[naar boven]


Vernieuwde tweede fase

De vastekamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen voert op woensdagmiddag 29 oktober a.s. van 15.00 uur tot circa 18.30 uur in de Thorbeckezaal een algemeen overleg met de minister over de tweede fase havo/vwo. In dit overleg staat de brief van de minister van 4 juli jl., waarin zij haar voornemens m.b.t. de toekomst van de tweede fase ontvouwt, centraal.

[naar boven]


Nederland anno 1832

Op de woonomgeving.nl vindt u historische kadastrale kaarten van heel Nederland anno 1832. Prachtig voor iedereen die belangstelling heeft voor lokale geschiedenis.

[naar boven]


Historische foto's

Sinds 20 september kunt u in het Drents foto archief zoeken in duizenden historische foto's uit de provincie Drente. Helaas is het formaat van de foto's wat aan de kleine kant. Weliswaar kunnen ze worden vergroot, maar dat gaat duidelijk ten koste van de kwaliteit.

De Beeldbank Leeuwarden biedt toegang tot duizenden foto's over Historische Leeuwarden en de directe omgeving op een wat groter formaat.

Groningen in Beeld bevat 235 foto's van Stad en Ommeland van 1880 tot de 70-er jaren van de 20e eeuw.

[naar boven]