Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 17, januari 2004

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

In de eerste nieuwsbrief van 2004 o.a. aandacht voor de positie van het vak geschiedenis en staatsinrichting in de nieuwe Tweede Fase en voor een vertaalde historische roman over heksen. 
Ik wens alle community leden en hun familieleden een gezond en voorspoedig 2004. 

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 


Geschiedenis alleen verplicht in profiel C&M

Als het aan minister Van der Hoeven ligt wordt geschiedenis vanaf 2007 alleen een verplicht vak in het profiel C&M. Voor leerlingen met het profiel E&M staat geschiedenis in een rijtje van 4 vakken waarvan zij er 1 moeten kiezen. Voor de overige leerlingen is geschiedenis net als nu een keuzevak. 

Vlak voor het kerstreces heeft de vaste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen van de Tweede Kamer een datum vastgelegd voor een algemeen overleg over de brief die Maria van der Hoeven op 4 december naar de Kamer stuurde over de herziening van de Tweede Fase. Dit overleg vindt plaats op 5 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Thorbeckezaal.

Klik hier voor een totaal overzicht en de brief van de minister aan de Tweede Kamer

[naar boven]


Nederlanders en hun gezagsdragers

Op de maandagen 5, 12 en 19 januari wordt de Schooltv-serie over Nederlanders en hun gezagsdragers herhaald, telkens van 9.15-9.35 op Nederland 3.

[naar boven]


Beeld en geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Beeld en Geluid verzamelt, conserveert en stelt het audiovisueel erfgoed ter beschikking. De collecties - uniek qua omvang en variëteit - geven een verbluffend beeld van de geschiedenis van Nederland en de geschiedenis van de media. Van 1896 tot de dag van vandaag. Binnen de collecties van Beeld en Geluid neemt de Polygoon-collectie een bijzondere plaats in. Hoe bijzonder kunt u de komende maanden bekijken op de sites van www.omroep.nl/geschiedenis en Beeld en Geluid, waar een grote collectie Polgoonfilmpjes on-line zal komen over bijvoorbeeld de kerstviering bij de koninklijk familie in 1957, de opvang van Joodse kinderen voor de Tweede Wereldoorlog en de aanmaak van nieuwe (gulden)stuivers bij de Rijksmunt. Het door Beeld en Geluid beheerde materiaal zal door historici van de VPRO van een historische context worden voorzien.

[naar boven]


Balans van het geschiedenisonderwijs op de basisschool

Klik op de site van de VGN voor een samenvatting van een onderzoek van het CITO naar de stand van zaken van het geschiedenisonderwijs op de basisschool.

[naar boven]


De heks en de heilige

Ulrike Schweikert's (in het Nederlands vertaalde) historische roman De heks en de heilige gaat over de lotgevallen van de tweelingzusjes Sibylle en Helena uit het Duitse Ellwangen. Een roman, die volgens de Volkskrant, de heksenvervolgingen aan het begin van de 17e eeuw heel dichtbij brengt. Tussen 1611 en 1618 werden in Ellwangen 450 mensen, van wie 350 vrouwen, als heks ter dood gebracht.

Zie ook de pagina met links over heksen op Histoforum.

[naar boven]


Reportret

In augustus 2003 nam Marco Bakker het initiatief tot een bijzondere site Reportret. Van veel historische figuren is geen portret (schilderij, tekening, miniatuur, reliëf, beeldhouwwerk, of foto) uit de eigen tijd beschikbaar. In publicaties over deze personen worden daarom vaak niet-contemporaine portretten — soms van vele eeuwen later — als illustratiemateriaal gebruikt. Hieraan kleeft een nadeel. Deze afbeeldingen zijn vrijwel altijd gemaakt in een stijl die hoort bij de tijd en omstandigheden van de maker, niet van de geportretteerde. Dit vertroebelt het beeld van de betreffende persoon.

Reportret’ is opgezet als een verzameling reconstructies van ontbrekende (vernietigde, verdwenen, onbekende, of nooit gemaakte) portretten van historische sleutelfiguren. Elk gereconstrueerde portret heeft de bedoeling een nieuw licht te werpen op de historische persoon. Veel mensen zullen van de persoon in kwestie een verwarrend beeld hebben, doordat hij of zij al zo vaak en zo verschillend is afgebeeld. Het nieuwe portret moet dat beeld verhelderen: een portret dat dicht bij de werkelijkheid staat, doordat het zo weinig mogelijk anachronismen bevat en gemaakt is met zo veel mogelijk respect voor de contemporaine stijl en beeldcultuur. Soms moet zelfs met lokale of inheemse stijl rekening gehouden worden.

De galerij bevat tot op heden nog slechts drie portretten, maar lijkt, zeker door de bijgevoegde beschrijvingen, de moeite van het volgen waard. 

[naar boven]


Maak je eigen geschiedenisstrip

Met de Historic Tale Construction Kit maak je online je eigen historisch stripverhaal met behulp van afbeeldingen uit het beroemde 'stripverhaal' het tapijt van Bayeux. 

[naar boven]


Kies uit meer dan 15.000 LP's 

Fonos.nl - het Nederlands Muziekarchief  is geen gewone online winkel. Bij Fonos kun je alleen muziek van Nederlandse bodem kopen die niet meer in de platenzaak verkrijgbaar is. Je kunt beschikken over zo'n 15.000 LP's waaronder vergeten klassiekers van the Incrowd, Ro-d-ys, Godfried Bomans, Bintangs, Johnny Hoes en Partner. De Fonos catalogus bevat ook CD's. Bij iedere klantvraag gaat Fonos eerst na of het product nog in de winkel ligt. Is dat niet het geval dan kan Fonos.nl je aan de LP/CD helpen; anders verwijzen we je graag door naar de gebruikelijke kanalen. Fonos.nl digitaliseert - en restaureert - de oorspronkelijke LP en brandt die op CD; de voor- en achterkant van de hoes wordt digitaal gefotografeerd en naar CD formaat verkleind. 

[naar boven]


Nog een keer Smartboard

In eerdere nieuwsbrieven brak ik een paar keer een lans voor het Smartboard. De school waar ik werk, De Grundel in Hengelo, telt diverse lokalen met een smartboard en de collega's zijn bijzonder enthousiast. Op Smartboard heb ik nog eens wat redenen om het smartboard te gebruiken (geïllustreerd met diverse voorbeelden) op een rijtje gezet. Misschien een hulpmiddel om uw schoolleiding van het nut ervan te overtuigen? 

[naar boven]