home nieuws  |   nieuwsbrieven  |  agenda  |  methodes  |  forum  |  contact

Nieuwsbrief 18, februari 2004
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 


Inschrijving ThinkQuest Scholier is gestart!

ThinkQuest Scholier is dé onderwijs webstrijd voor scholieren in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Als docent kunt u een ThinkQuest Scholier team begeleiden en zo een eigen interactieve website bouwen over mode, films, werken in de zorg, enzovoorts. Alles mag. Er zijn ook nog fantastische prijzen te winnen. Voor VMBO en MBO is er dit jaar een speciale beroepsgerichte categorie. Waarbij teams worden uitgedaagd een website te bouwen over hun toekomstige beroep. Wilt u meedoen? Kijk op www.thinkquest.nl 


Straatliederen

Straatzangers brachten eeuwenlang een scala aan liederen ten gehore, van moord- en rampliederen tot vaderlandse klassiekers, en van sentimentele krakers tot bijtende spotliederen. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw legden de verzamelaars Douwe Wouters (1876 - 1955) en Julius Moorman (1889 - 1974) twee collecties van deze liedbladen aan. Deze verzamelingen kwamen uiteindelijk terecht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het Meertens Instituut in Amsterdam en nu dus in Het Geheugen van Nederland.
Ga naar de straatliederen in Het Geheugen van Nederland.

 


Kamer praat over brief minister van der Hoeven

Vlak voor het kerstreces heeft de vaste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen van de Tweede Kamer een datum vastgelegd voor een algemeen overleg over de brief die Maria van der Hoeven op 4 december naar de Kamer stuurde over de herziening van de Tweede Fase. Dit overleg vindt plaats op woensdag 4 februari 's ochtends, van 10.00 - 13.00 uur in de Thorbeckezaal. U kunt de vergadering via internet volgen. Klik op http://www.tweedekamer.nl/applicaties/livedebat/index.jsp 

  • Klik hier voor een totaal overzicht en de brief van de minister aan de Tweede Kamer

  • Klik hier voor een reactie van de VGN

 


Spotprenten

Nagenoeg elke geschiedenis docent gebruikt in zijn toetsen spotprenten. De een heeft zelf al een verzameling aangelegd, de ander is geregeld op zoek naar geschikte cartoons. Voor hen is aan Histoforum de rubriek spotprenten toegevoegd met links naar sites met historische (en actuele) spotprenten. Op diverse sites staan bij de spotprenten ook opdrachten. 

Aanvullingen voor deze rubriek worden zeer op prijs gesteld.

 


Bronnenpakket 'Katoen in Twente, 1800-1890'

Vanaf januari 2004 staat op de website van het Nationaal Archief een bronnenpakket over de Twentse katoenindustrie in de negentiende eeuw. De bronnen sluiten aan bij het eindexamenonderwerp geschiedenis van 2004 en 2005 ‘Met de loep op Lancashire, 1750-1850’. Dat thema richt zich weliswaar op de ontwikkeling van de katoenindustrie in Engeland, maar de leerlingen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om een vergelijking te maken met de katoenindustrie elders, bijvoorbeeld Nederland. Het Nationaal Archief heeft de prachtigste archiefbronnen in huis die de geschiedenis van de Twentse katoenindustrie belichten.

lees verder

 


Queestes 

De rubriek Queestes, met een groot aantal onderzoeksopdrachten voor diverse periodes, is vernieuwd en aangepast aan de nieuwe lay-out van Histoforum. Een voorbeeld:

Hitler en de jeugd

Onder de titel Enthousiasme, twijfel en verzet staat op Histoforum een onderzoeksopdracht over Die Weisse Rose. In deze opdracht onderzoeken de leerlingen waarom Hans en Sophie Scholl eerst enthousiast waren over Hitler, maar in toenemende mate aan hem gingen twijfelen. Uiteindelijk belandden zij in het verzet, wat zij met de dood moesten bekopen. In een aanvullende opdracht toetsen de leerlingen de gevonden resultaten aan nieuwe bronnen. Deze opdracht is zeer geschikt voor een project met het vak Duits, vanwege het Duitstalige bronnenmateriaal. Er is echter ook een volledig Nederlandse versie. Voor de laatste is, om voor de hand liggende redenen, een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Docenten kunnen deze aanvragen bij kaap@home.nl 


19 februari 2004: Geschiedenisdag in Slot Loevestein

Op 19 februari a.s. organiseert ThiemeMeulenhoff de geschiedenisdag in Slot Loevestein. Deze staat dit jaar in het teken van 'het verhaal'. En welke locatie is daar beter geschikt voor dan Slot Loevestein! Een bijzonder, middeleeuws kasteel waar over elke gang en iedere kamer een eigen verhaal te vertellen valt. Deze verhalen zult u zeker te horen krijgen tijdens de uitgebreide rondleiding door het kasteel. Maar er is meer! Bij de workshop 'Verhalen vertellen' ontdekt u hoe u zélf het geschiedenisverhaal tot leven kunt laten komen. Tijdens verschillende presentaties maakt u actief kennis met Pharos en Sfinx en kunt u ervaringen met andere geschiedenisdocenten uitwisselen.

Meer informatie en het programma vindt u hier.