Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 2, oktober 2002

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de reactie

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 


WebQuests

In de Verenigde Staten en in navolging ook in Nederland komt er in het onderwijs steeds meer belangstelling voor een activerende werkvorm die WebQuest wordt genoemd. Deze is geďntroduceerd en beschreven door Bernie Dodge, die zich bij de opzet heeft laten leiden door de onderwijskundige ideeën van Marzano. Kort gezegd is een WebQuest een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebQuest gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. Zij worden gedwongen om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette.

Meer informatie over de WebQuest, met formats en een handleiding om zelf een WebQuest te maken vindt in de rubriek WebQuests op Histoforum.

[naar boven]


Zoeken op internet

Effectief zoeken op internet is minder eenvoudig dan het lijkt. Niet voor niets heeft Henk van Es er een website aan gewijd, voelspriet, waarschijnlijk de beste Nederlandstalige site over zoeken op internet. 

Ook op Histoforum vindt u een aantal  artikelen over effectief zoeken op internet, met aandacht voor bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Op deze pagina staat ook lesmateriaal (internetgidsen) om leerlingen een goede zoekstrategie aan te leren. 

[naar boven]


Forum

Sinds woensdag 18 september is op de community site geschiedenis een forum in gebruik genomen. Het forum is bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar vragen te stellen of een oproep te doen. 

[naar boven]


Thinkquest competitie

De inzendingen voor de Thinkquest competitie zijn binnen, de jurering kan beginnen. Interessante inzendingen met lesmateriaal voor de basisschool staan op de pagina met lesmateriaal van Histoforum.

[naar boven]


Terug naar de bron

Het educatieve project ‘Terug naar de bron’ laat leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kennis maken het uitvoeren van zelfstandig historisch onderzoek in archieven en musea. Het thema van het onderzoek is ‘de reactie van Nederlanders op de maatregelen van de bezetter tijdens de oorlogsjaren 1940 – 1945’ . In totaal kunnen leerlingen kiezen uit 16 te bestuderen onderwerpen. De leerlingen bereiden hun onderzoek voor op school, thuis en in de bibliotheek. Daarna voeren ze het onderzoek uit in archieven en museum. Tenslotte maken de leerlingen op school een presentatie van hun onderzoek. De vorm van de presentatie wordt vooraf vastgesteld in overleg met de betrokken docent(e).

Het bronnen materiaal richt zich op de eigen regio, hierbij is nadrukkelijk gezocht naar bronnen uit Friesland in het algemeen en Leeuwarden in het bijzonder.  

Voor het digitale deel van het project verwijzen wij u graag naar www.terugnaardebron.nl. Naast informatie voor de docent en werkbladen voor de leerling geeft de site een selectie van het bronnenmateriaal dat tijdens de uitvoering van het project wordt gebruikt.  

Voor het schriftelijke materiaal en om deelname aan het project vast te leggen kunt u opnemen met een van de deelnemers aan het project:

[naar boven]


Oude handschriften
 
Wie zelf op zoek gaat naar zijn voorouders of onderzoek doet naar zijn eigen woonplaats of huis, krijgt vroeg of laat te maken met oude handschriften. Om u wegwijs te maken in deze documenten start op 10 oktober de cursus “oud schrift voor beginners” in de atheneumbibliotheek te Deventer.
Wie voor het eerst bezig gaat met archiefonderzoek merkt al snel dat dit minder eenvoudig is dan het lijkt. Soms is de hoeveelheid materiaal overweldigend, waardoor het moeilijk is om ergens te beginnen. In andere gevallen zijn de beschikbare gegevens juist beperkt, wat betekent dat de vraag die men heeft amper te beantwoorden lijkt. Voor de beginnende onderzoeker is de weg in een archief daarom vaak moeilijk te vinden. A.s zaterdag 21 september wordt de korte cursus “Inleiding in archiefonderzoek” gegeven in het Historisch Centrum Overijssel.
 
U kunt zich via de site aanmelden of bellen met 038 4266300. Voor meer informatie en het gehele cursusaanbod klikt u op http://www.historischcentrumoverijssel.nl/frames/main/activiteiten/cursussen.htm

[naar boven]


Foto's Stork

Het Historisch Centrum Overijssel gaat ca. 10.000 negatieven uit de unieke fotocollectie van Machinefabriek Stork te Hengelo digitaliseren. Dit vindt plaats in het kader van het landelijk project Geheugen van Nederland. Eind 2003 moet dit project zijn afgerond. De gescande afbeeldingen zijn dan op een speciale website te zien die gegarandeerd minimaal vijf jaar onderhouden zal worden, maar zullen ook bij het Historisch Centrum Overijssel zelf te zien zijn. Het ligt tevens in de planning om een tentoonstelling van dit materiaal in te richten die wellicht op diverse plaatsen in de provincie te bezichtigen zal zijn. Meer nieuws hierover vindt u in komende nieuwsbrieven of op onze website.

Site: http://www.historischcentrumoverijssel.nl

[naar boven]