home nieuws  |   nieuwsbrieven  |  agenda  |  methodes  |  forum  |  contact

Nieuwsbrief 20, april 2004
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie,

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 


Een website als presentatievorm

Een website als presentatievorm van de resultaten van een onderzoek wordt steeds populairder onder leerlingen. Maar het maken van een website is iets anders dan de papieren versie van het onderzoeksverslag on-line zetten. Een website moet iets extra's toevoegen. Als leerlingen hun onderzoeksresultaten willen presenteren in de vorm van een website zullen zij in ieder geval aandacht moeten besteden aan de volgende aspecten:

  • waarom kies ik voor een website om mijn onderzoeksresultaten te presenteren?

  • voor wie maak ik mijn site, wat is mijn doelgroep?

  • welke mogelijkheden die een website biedt wil ik gebruiken? 

  • hou ik voldoende rekening met het feit dat lezen van een beeldscherm niet plezierig is?

  • maak ik voldoende gebruik van de mogelijkheden van dieplinken

  • maak ik voldoende gebruik van de mogelijkheid om hotspots te plaatsen op afbeeldingen

  • is de navigatie op mijn site logisch en voor de gebruiker vanzelfsprekend?

Meer voorbeelden van alternatieven voor het traditionele verslag vindt u hier 


Les tres riches heures du Duc de Berry

Toen ik op internet diverse sites tegenkwam met prachtige miniaturen uit het beroemde getijdenboek van Jean duc de Berry dacht ik direct hier moet je toch een aardige opdracht bij kunnen maken. In Getijdenboek gaan leerlingen op zoek naar informatie over het dagelijks leven in de Middeleeuwen aan de hand van miniaturen uit dit getijdenboek. Leerlingen leren in deze opdracht beeldbronnen te gebruiken voor het verwerven van historische informatie en deze mondeling te presenteren met behulp van computer en beamer.

Op- en aanmerkingen bij deze opdracht, alsmede aanvullingen zijn meer dan welkom.


Propaganda Posters

In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding van opdrachten bij propaganda posters op Histoforum. Nu staat er op Histoforum ook een overzicht van sites met propagandaposters.


Webquests

Dat de webquest in landen als de V.S. en Canada populair was wist ik, maar toch was ik verbaasd om te zien hoeveel webquests er bijvoorbeeld al zijn gemaakt over Egypte, het oude Griekenland, het Romeinse Rijk of de Middeleeuwen. Weliswaar zijn ze niet allemaal even goed en bruikbaar, maar op zijn minst kunnen ze je op ideeën brengen. En wellicht is een aantal direct bruikbaar in bijvoorbeeld het tweetalig onderwijs.


Vrouwen in actie

Vrouwen in actie, 1900-2002 is een site met 3800 affiches vertellen over de strijd om de rechten van de vrouw, van 1900 tot 2002. Van bijeenkomsten over het Vrouwenkiesrecht tot de 'baas in eigen buik'-acties van de jaren '70. Van de vrouwenarbeid rond 1900 tot de strijd om de rol van de man in het huishouden in de jaren '90. De affiches tonen de vrouwenbeweging in al haar facetten.


Good practices

Op www.surf.nl/goodpractices worden ict-rijke voorbeelden in het hoger onderwijs besproken. Sommigen daarvan zijn echter ook interessant voor leraren geschiedenis in het vo, bijvoorbeeld: http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/106, waarin een project van de lerarenopleidingen wordt gerecenseerd om de basiskennis van aanstaande vakgenoten systematisch te onderzoeken.
Voor de Tweedegraads Lerarenopleidingen is een centrale itembank ontwikkeld waaruit toetsen kunnen worden samengesteld voor het bepalen van het niveau van basiskennis van een vak.
Op dit moment kunnen er toetsen worden samengesteld voor Geschiedenis. De databank bevat 1000-3000 items per vak, waarmee voldoende verschillende ingangs- en voortgangstoetsen kunnen worden samengesteld voor alle niveaus. Het betreft gesloten vragen waardoor zowel diagnostisch als beoordelend, tijd- en plaatsonafhankelijk kan worden getoetst.


Nieuwe cd “Vrijheid”

Zeven liedjes over herdenken en vrijheid vieren met een werkboek met tientallen suggesties
Steeds meer kinderen en jongeren doen actief mee aan de dodenherdenking en de viering van de dag van de vrijheid. Meer en meer dringt het besef door dat de geschiedenis van oorlog en bevrijding niet alleen iets is van vroeger. Kinderen en jongeren van nu leven in een wereld waarin oorlog en vrede tot de alledaagse werkelijkheid behoren.

De cd ‘Vrijheid’ wil het verleden met het heden verbinden. De muziek is sprankelend en eigentijds. De teksten zijn boeiend voor iedereen maar vooral gericht op kinderen en jongeren vanaf een jaar of twaalf. Ze gaan over vrede maken, het waarom van herdenken, verdraagzaamheid, pesten, in verzet komen en vrijheid vieren.
De liedjes kunnen worden gebruikt in de school, in het jeugdwerk, in het recreatiewerk, door jongerenkoren en tijdens herdenkingen en bevrijdingsactiviteiten. De cd bevat een ingezongen en een orkestversie. Bij de cd hoort een werkboek met de muziek (melodielijnen) en tientallen suggesties om verder met de thema’s aan de slag te gaan.

Muziek en teksten: Mar van der Velden. Uitvoering: Kamerkoor Pacem o.l.v. Roel Vogel. Samenstelling werkboek: Jan Durk Tuinier en Geu Visser. De cd met werkboek (88 pag.)  kost 15 Euro, excl. verzendkosten.

Meer informatie vooraf, muziek en de mogelijkheid om te bestellen: http://www.vredeseducatie.nl

 


Datumprikker

Het heeft met geschiedenis niets te maken, maar voor degenen die geregeld een afspraak met een groep mensen moeten maken is Datumprikker een handige tool. Het prikken van een datum met een groep mensen voor een bepaalde gebeurtenis kan een hele klus zijn. Vaak wordt er behoorlijk heen en weer gebeld of gemaild voordat er een datum gevonden is waarop voldoende mensen kunnen.
Datumprikker biedt een gratis oplossing voor dit probleem.


De Nieuwste School

Het lijkt wel of de onderwijs experimenten in Nederland over elkaar heen buitelen. Slash21 van de stichting Carmelcollege is nog maar net begonnen (tweede jaar) of het Brabantse OMO start met een nogveel vergergaand experiment. In deze Nieuwste School bepalen leerlingen zelf wat ze willen leren. Kik hier om dit ontwerp voor betekenisvol onderwijs in zijn geheel te lezen.


Enquête Didactobank

De didactobank van Kennisnet wil de deskundigheid over de didactische toepassingen van ICT stimuleren bij docenten uit het po, vo en de bve sector. De didactobank is gevuld met didacto’s: dit zijn beschrijvingen van ICT praktijken met bijbehorende suggesties voor deskundigheidsbevordering.
Kennisnet doet op dit moment onderzoek naar de bruikbaarheid van de didactobank en vraagt daarom docenten een
enquête in te vullen.

 


Stripcreator

Op stripcreator kunnen leerlingen online een strip/cartoon maken bestaande uit drie plaatjes. Zij kunnen kiezen uit een groot aantal figuren en deze een dialoog laten houden. Ook kunnen zij gedachten van de figuren zichtbaar maken.