home nieuws  |   nieuwsbrieven  |  agenda  |  methodes  |  forum  |  contact

Nieuwsbrief 21, mei 2004
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie,

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 


Europese verkiezingen

De redactie van van Writers Block magazine heeft een Stemtest ontwikkelt voor de Europese verkiezingen. Net als eerdere jaren is de Stemtest van WB magazine het geijkte instrument om een inhoudelijk stemadvies voor de verkiezingen in te winnen. Met de Stemtest biedt WB magazine al jarenlang een populair alternatief voor de Stemwijzer.

Voor de Europese Verkiezingen is gekozen voor negen thema's: Uitbreiding, Landbouw, Buitenlands Beleid, Milieu en Mobiliteit, Justitie en Asielbeleid, Arbeidsmarkt en Sociale zaken, Interne Markt, PrincipiŽle Zaken, De Kosten van Europa. De partijen die zijn opgenomen in de test zijn de partijen die een reŽle kans maken Nederland in het Parlement te vertegenwoordigen: CDA, PVDA, VVD, SP, GROENLINKS, LPF, D66 en CU/SGP. De kiezer kan naar eigen goeddunken bepalen welke van deze partijen wel en niet mogen meelopen in de test. Op verzoek kan de kiezer bovendien een uitgebreide toelichting bij de stemuitslag per e-mail ontvangen. Nieuw dit jaar is dat alle politieke partijen de gelegenheid hebben gehad de Stemtest te autoriseren. De lijst CU/SGP had geen behoefte de weergave van hun standpunten vooraf te toetsen, het CDA heeft t.t.v. verzending van dit persbericht nog geen definitief akkoord gegeven. Alle overige partijen kunnen zich officieel vinden in de formulering en selectie van standpunten van de Stemtest. Voor zover de redactie weet is de Stemtest de enige geautoriseerde test in Nederland. De Stemtest van WB magazine is de enige test waarbij de kiezer pakketten maatregelen tegen elkaar moet afwegen. Cognitief holisme noemt de redactie dat. Dat maakt de test interessant: de kiezer kan zich helemaal in maatregel 1 vinden, maar absoluut niet in maatregel 3. Wat te doen? Afwegen! Net als in het stemhokje als het er echt op aankomt. Dat maakt de test moeilijk. Moeilijker dan andere stemwijzers, -boxen en stemsleutels. Maar de redactie van WB magazine meent dat het zinloos is om 30 ja/nee-vragen voor te schotelen en daar dan zogenaamd een advies uit te voorschijn te toveren. Je moet dingen zo eenvoudig mogelijk maken, maar niet simplistischer voorstellen dan reŽel is.


Europese verkiezingen (2)

Zoals uit het vorige bericht al bleek heeft ook De StemWijzer een speciale editie gemaakt voor de Europese verkiezingen. De StemWijzer Europa zal ook geplaatst worden op de verkiezingssite van het ministerie van Binnenlandse Zaken www.ukomttochook.nl,op de site van het Bureau Den Haag van het Europees Parlement www.europeesparlement.nl en op de speciale Europasite van NOS/Nova Lijn 25.


Stemindicator

Het kan niet op. Ook de stemindicator van politiek-digitaal geeft een onafhankelijk stemadvies. En dat in drie minuten.


Examenbesprekingen

Klik hier voor een lijst met data, tijden en plaatsen van de examenbesprekingen 2004.


De grootste Nederlander

In navolging van Engeland (BBC) en Duitsland (ZDF) wordt dit jaar door de KRO het multimediaproject 'De Grootste Nederlander' georganiseerd. Wie heeft de grootste bijdrage geleverd aan de Nederlandse identiteit of cultuur: Spinoza, Willem Drees, Heineken of Fortuyn? Wie geeft ons inspiratie, fungeert als lichtend voorbeeld of is ons beste verkoopproduct? Historici hebben hun gedachten er al vaak over laten gaan; nu komt de 'gewone' Nederlander aan het woord. Vanaf maandag 26 april kunnen de Nederlanders gedurende drie weken kiezen uit een lijst van 200 grootheden. Er mogen vijf stemmen uitgebracht worden.


Slavernij

Schooltv heeft een website gemaakt over slavernij met (deelvragen) en bronnen die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor een praktische opdracht over slavernij voor het vmbo. De site bevat een docentenhandleiding en links.


De keus van je leven!

De keus van je leven! De positie van meisjes en vrouwen, 1960-1990 is een onderdeel van Het Geheugen van Nederland..Wat veranderde er tussen 1960 en 1990 voor meisjes en vrouwen op het gebied van arbeid, onderwijs, seksualiteit en roldoorbreking? Deze vragen ga je beantwoorden aan de hand van de prachtige collectie affiches van het IIAV en met de hulp van Anne, Myla, Evie en Kim. Je presenteert het antwoord op de hoofdvraag in de vorm van een elektronisch stripverhaal. De opdracht is voorzien van een uitgewerkt stappenplan, een logboek en een beoordelingsformulier.


WereldoriŽntatie

Collega's Arjen Zwartbol en Cor van der Neut hebben een uitgebreide site gemaakt voor het vak wereldoriŽntatie.


Filmpjes op het WWW

Filmpjes op internet is een nieuwe rubriek op Histoforum met links naar korte filmpjes of animaties om in de les te gebruiken. Bijvoorbeeld middels een smartboard.