home nieuws  |   nieuwsbrieven  |  agenda  |  methodes  |  forum  |  contact

Nieuwsbrief 25, september 2004
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie,

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2004-2005. In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor profielwerkstukken,de Amerikaanse verkiezingen, computertrainingen en voor zoeken op internet.
Zoals altijd zijn bijdragen voor de volgende nieuwsbrief van harte welkom op kaap@home.nl 


Verkiezingen in de V.S.

Aan Histoforum is een pagina toegevoegd die geheel gewijd is aan de verkiezingen in de V.S. in november. Op deze pagina staan o.a. links naar sites over de verkiezingen en over het politieke systeem in de V.S..


Informatie verwerven en verwerken

Leerlingen maken veelvuldig gebruik van internet om te zoeken naar informatie. Hoewel zij vaak zeer bedreven zijn in het hanteren van de computer betekent dit niet dat zij ook vaardig zijn in het effectief zoeken en verwerken van informatie.
Om die reden staat er op Histoforum een pagina over
informatievaardigheden met o.a. een kort en overzichtelijk stappenplan. Informatievaardigheden is er in een versie voor havo/vwo en voor het vmbo.


Profielwerkstukken

In het begin van het nieuwe schooljaar wordt, zo dat al niet voor de vakantie is gebeurd, een begin gemaakt met het profielwerkstuk. Op Histoforum vindt u een pagina gewijd aan profielwerkstukken met tips, suggesties en links naar informatieve sites over profielwerkstukken.


De Digitale School helpt

De Digitale School verzorgt in samenwerking met Kennisnet trainingen waarin u zelf digitaal lesmateriaal maakt dat direct in de les te gebruiken is. Er zijn 2 soorten trainingen:
1. Workshop Carrousel
U kunt kiezen uit 6 workshops van verschillend niveau: beginners en gevorderden. Gedurende een training kunt u aan 2 workshops deelnemen.
2. Web-based lesmateriaal
Met het programma Lectora kunt u lessen en toetsen maken die via het web continue beschikbaar zijn. Het programma biedt vele mogelijkheden. Het materiaal kan in een elektronische leeromgeving geplaatst worden.

De trainingen vinden plaats in de Kennisnetruimte, museum Nemo, Amsterdam (naast het Centraal Station) op woensdagmiddag 13.30 - 17.00 uur. De kosten bedragen 80 euro voor de gehele middag. De trainingen zijn toegankelijk voor docenten die lid zijn van een community. Het lidmaatschap van een community is gratis. Inschrijving via
www.digischool.nl/trainingen


De Opstand der Nederlanden

Al eerder heb ik op deze plaats gewezen op het belang van een computer met internet en een beamer in de klas. De powerpoint presentatie De Beeldenstorm illustreert nog eens waarom. Deze door Herman Kaptein van de EFA gemaakte presentatie is namelijk heel goed bruikbaar als basis voor een instructieles over de opstand tegen de Spanjaarden. Kaptien maakt zowel gebruik van korte teksten als van kaarten, schilderijen en prenten. Dat laatste maakt de presentatie aantrekkelijk om in de les te gebruiken, ook al is deze bestemd voor studenten van de lerarenopleiding.
U vindt op de site van
EFA overigens nog meer powerpoint presentaties.


Plato beurzen beschikbaar voor Nederlandse deelnemers in Riga!

 

Er zijn 6 Plato beurzen à maximaal 750 EURO beschikbaar voor Nederlandse deelnemers aan de EUROCLIO Annual Conference and professional training development course How to Balance the Local, National, Regional, European and World Dimensions in History Teaching? in Riga, Letland, 11-17 april 2005.

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk 3 weken voor de conferentie door het Plato-formulier op te sturen (beschikbaar op: Europees Platform) inclusief een korte motivatiebrief en een bewijs van voorinschrijving. De voorkeur gaat uit naar mensen die nog geen Plato-beurs hebben ontvangen, maar dit is geen vereiste. Voor meer informatie over Plato kunt u contact opnemen met Dhr Jan Willem Wilkens: Wilkens@europeesplatform.nl

Voor een bewijs van voorinschrijving kunt u contact opnemen met Willemijn van der Toorn: Willemijn@euroclio.nl of Tel: +31 70 3817836.

 

Meer informatie over de conferentie en een (voorlopig) programma zijn te vinden op: Euroclio onder ´Annual Conference´ en ´Riga 2005’.

 


Onderwijsmateriaal GOOD BYE, LENIN!

Begin juni is bij het DIA (Duitsland Instituut Amsterdam)onderwijsmateriaal bij de film
GOOD BYE, LENIN! verschenen. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan het verhaal, de acteurs en de opbouw van het plot. Tevens zijn een DDR-chronologie en bibliografie opgenomen. Het materiaal is Nederlandstalig en geschikt voor de vakken Duits, geschiedenis en CKV (vanaf 4 VMBO/HAVO/VWO).

Aantal pagina's: 14. Full-colour.
Prijs: € 7,00 (excl. verzendkosten)
Te bestellen via: bestellingen@dia.uva.nl


Katoen in Twente 1800 – 1890 Ooggetuigen doen verslag

Dit jaar heeft het Nationaal Archief een uitgebreide website gemaakt voor het Centraal Examen Geschiedenis in 2004 en 2005, met als titel ‘Katoen in Twente 1800 –1890’. Hoewel het eindexamenonderwerp handelt over het ontstaan van de katoenindustrie in Lancashire (Engeland) staat in de stofomschrijving uitdrukkelijk vermeld dat de kandidaten het geleerde over Lancashire moeten kunnen toepassen op een andere regio in Europa in een latere periode. Een van die regio’s is Twente! Onze website is opgebouwd rond de reisverhalen en rapportages van drie vooraanstaande Nederlanders, die ieder in hun tijd een reis naar Twente hebben gemaakt en zich daadwerkelijk hebben bemoeid met de opbouw van een nationale katoenindustrie. Vandaar de ondertitel ‘Ooggetuigen doen verslag’. De eerste van de drie prominenten is Gijsbert Karel van Hogendorp, die in 1819 naar Twente reisde. Willem de Clercq, directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, volgde zijn spoor in 1834. In 1854 ging ook Johan Rudolf Thorbecke naar Twente om de ontwikkelingen in de katoenindustrie met eigen ogen te kunnen volgen.
Met de rapporten van onze bekende landgenoten als kern heeft het Nationaal Archief meer dan 60 documenten geselecteerd, die telkens een licht werpen op de vaste thema’s: katoenindustrie, infrastructuur en (kinder)arbeid. Alle bronnen zijn voorzien van ruime toelichtingen en transcripties. In een uitgebreide docentenhandleiding geven wij naast een inleiding op de site ‘Katoen in Twente’, vervolgens de complete bronnenlijst, een selectie van literatuur en een groot aantal lessuggesties voor docenten. De website “Katoen in Twente 1800 – 1890 Ooggetuigen doen verslag’ is een prima voorbereiding op het eindexamen. Daarnaast is de site goed bruikbaar voor lessen omgevingsgeschiedenis in de Basisvorming en voor schoolexamens in de Tweede Fase.

 


Vietnam Oorlog op tv

Vanaf 8 september zendt Schooltelevisie vier korte documentaires uit over de oorlog in Vietnam. Meer gegevens vindt u op de site van Schooltv.