Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 29, december 2004
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Specificaties examenonderwerpen VMBO

Bij de eindtermen van de examenonderwerpen van het VMBO in 2005 zijn specificaties verschenen. U kunt de PDF file hier vinden.

Lesbrief Koude Oorlog

Reinard Maarleveld publiceerde op Histocasa een lesbrief over de Koude Oorlog. De leerling is journalist en heeft een opdracht gekregen om mee te werken aan een fotoreportage over de Koude Oorlog. De beeldredactie van de krant heeft een aantal foto’s geselecteerd en het is de taak van de leerling om daar korte bijschriften bij te maken.

Collectie Utrecht


De website Collectie Utrecht is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Utrecht, die een bezoek wil brengen (of heeft gebracht) aan een Utrechtse collectie. Voor docenten en (middelbare) scholieren - ook buiten Utrecht - bevat de site een schat aan inspiratie, bronnen en afbeeldingen. Ook zijn CKV-thema's ('Van alle tijden') opgenomen.
De website van de Collectie Utrecht laat voorwerpen, monumenten en landschappen vertellen over de geschiedenis van de provincie Utrecht. De voorwerpen zijn afkomstig uit Utrechtse musea, archieven, historische verenigingen en archeologische instellingen. Hier en daar zijn objecten opgenomen die wel uit Utrecht komen, maar elders worden bewaard.

NB Er zijn momenteel vier tijdgebonden thema's ingevoerd: Romeinen in Utrecht, Utrecht, kern van de kerstening, Fransen in Utrecht en Het rijke Utrechtse buitenleven. Twee thema's nieuwe thema's zijn in voorbereiding: Utrecht tijdens twee wereldoorlogen en Utrecht in 19-toen.

Gedichten

Op de site poëzie in beweging vindt u gedichten over de Vietnam-oorlog, Die Wende en de Tweede Wereldoorlog

Egypte - geheimen van de farao's

Lesbrieven en DVD National Geographic voor havo/vwo 1

Op de DVD en in lesbrief Egypte Geheimen van de farao’s maken leerlingen uitgebreid kennis met de begrippen piramides, schatten voor het hiernamaals en mummies. Ze krijgen bovendien inzicht in het belang van de archeologie voor de geschiedschrijving. De lesbrief is geschreven voor havo/vwo 1. Het behandelen van de eerste hoofdvraag neemt één lesuur in beslag. In een eventueel tweede lesuur kunnen hoofdvragen 2 en 3 aan de orde komen.

De hoofdvragen die in de lesbrief centraal staan zijn:

  • Wie hebben de piramides gebouwd en op welke wijze?
  • Welke schatten waren bestemd voor het leven in het hiernamaals?
  • Hoe verliep het mummificeren?

De kosten per lespakket met ongelimiteerd gebruik (één dvd, een docentenhandleiding, 30 lesbrieven voor leerlingen) bedragen éénmalig € 48,95.

Klik hier hier voor meer informatie en bestelmogelijkheden.

Verloren Incasteden

Lesbrieven en DVD National Geographic voor havo/vwo 1, 2, 3

In de lesbrief Verloren Incasteden maken de leerlingen kennis met de begrippen Inca’s en Inca-rijk en met belangrijke archeologische vonsten als Machu Picchu en Vilcabamba. Ook komt de confrontatie tussen de Spanjaarden en de Inca’s aan bod. De lesbrief is geschikt voor havo/vwo 1, 2 en 3. Eén lesuur volstaat. Er is echter voldoende materiaal toegevoegd voor een eventueel tweede lesuur.

In deze lesbrief zijn twee hoofdvragen gesteld:
1. Hoe werden de ruïnes van de Inca-stad Machu Picchu gevonden?
2. Waarom werd de laatste Inca-koning vermoord en welke gevolgen had dit?

De kosten per lespakket met ongelimiteerd gebruik (één dvd, een docentenhandleiding, 30 lesbrieven voor leerlingen) bedragen éénmalig € 48,95.

Klik hier hier voor meer informatie en bestelmogelijkheden.


Ötzi, de gletsjermummie

In de zomer van 1991 vond het Duitse echtpaar Simon in de Ötztaler Alpen op 3210 meter een lijk. Het was geen moderne bergbeklimmer die verongelukt was. Het was een gevriesdroogde mummie en die kreeg de troetelnaam Ötzi.
Van de man werden kledingstukken en gebruiksvoorwerpen gevonden.

Nico Zijlstra verzamelde informatie en maakte opdrachten over Ötzi.

 

 

 

Industrieel erfgoed

Collega Nico Zijlstra ontwikkelde samen met Webdesignburo E-Linq en Fontys Hogescholen de interactieve website Industrieel Erfgoed. Op vele plaatsen in Nederland zijn nog restanten te zien van een rijk industrieel verleden. Hele woonwijken, fabrieksgebouwen, maar ook machines en kleine industrieel gefabriceerde producten nodigen uit tot nader onderzoek. Kern van het onderzoek is het door de leerling uitgekozen voorwerp. De leerling wordt uitgenodigd een voorwerp aan alle kanten te bekijken, te fotograferen, te beschrijven en te onderzoeken. De gegevens worden stap-voor-stap opgeslagen op de website MijnVerleden.nl - Speuren naar je eigen industrieel verleden. De docent kan de leerling on-line begeleiden.

Iedere docent kan een eigen deel van deze website vullen met materialen als afbeeldingen, bronnen, opdrachten, audio en video. Leerlingen kunnen daarvan gebruik maken om zo een werkstuk op de server te plaatsen. Docenten kunnen een inlogcode aanvragen bij Martijn Hermans, projectleider bij het Industrieel Erfgoed Project. Leerlingen van 2 Havo en van 4 Havo van het Sintermeertencollege in Heerlen hebben zo het industriële verleden van objecten uit de Mijnstreek onderzocht en waren enthousiast over deze nieuwe aanpak. Info kunt u krijgen bij Nico Zijlstra, docent geschiedenis.

Wie is wie in Overijssel. Digitale Overijsselse Biografieën online

Sinds enige tijd is de website www.wieiswieinoverijssel.nl in de lucht.

Op deze website zijn biografieën te vinden van bekende en minder bekende Overijsselaars die zich op de een of andere wijze hebben gemanifesteerd binnen de provincie. De periode die wordt bestreken, loopt van de veertiende eeuw tot en met heden. Er kan worden gezocht op diverse ingangen, zoals persoon, plaats, periode of professie. Ook worden waar mogelijk beeld- en geluidsfragmenten toegevoegd.

Op de website van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt u meer informatie over dit samenwerkingsproject tussen archieven, bibliotheken en lokale historische en heemkunde-verenigingen.
 

Gladys’ Clan, een Caribische geschiedenis

Gladys clan is een educatieve DVD over migratie van een Curaçaose familie. Gladys clan is een interactieve documentaire die is ontwikkeld als installatie voor tentoonstellingen en musea. Speciaal voor het onderwijs is van deze film een onderwijsvariant gemaakt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer in de basisvorming, het vmbo, havo en het vwo.

lees verder

Heel Amsterdam wordt klaslokaal met UMTS

KPN en Waag Society zijn in samenwerking met de Montessori-scholengemeenschap in Amsterdam gestart met een 'mobile learning' project. In eerste instantie gaat het om een stadsspel dat gebruik maakt van het UMTS mobiel breedbandnetwerk om leerlingen in de basisvorming van de HAVO de geschiedenis actief te laten beleven in plaats van passief te ondergaan.

De spelers trekken in groepjes door de stad terwijl ze met de video-telefoonmogelijkheid die UMTS biedt in contact staan met een thuisbasis. Wanneer ze een bepaalde locatie bereiken activeert de telefoon in combinatie met een GPS systeem een aantal opdrachten. De spelers verzamelen hiervoor informatie (geluid, foto's, video) en versturen die naar de thuisbasis. Het is de bedoeling dat de teams delen van de stad 'veroveren' door het zo goed mogelijk uitvoeren van de opdrachten. De thuisbasis bepaalt de strategie en kan exact zien waar de spelers zich bevinden.

Het gaat hier uitdrukkelijk om een experiment: KPN en Waag Society zien het als een goede gelegenheid om ervaring op te doen met deze nieuwe technologie in het onderwijs. In januari zullen leerlingen van de Montessori scholengemeenschap het spel voor het eerst spelen tijdens een zogenaamde gameweek, waarbij de Waag in Amsterdam, waar Waag Society is gevestigd, als thuisbasis zal fungeren.

Eindexamen Geschiedenis 2005-2006: Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Vietnam

Nederland was slechts zijdelings betrokken bij de dekolonisatie van Vietnam, maar toch zijn er genoeg bronnen over dit onderwerp te vinden in de collectie van het Nationaal Archief. In de archieven van het kabinet van de
Minister-President bijvoorbeeld en in de grote fotocollectie. Een bronnenserie met achtergronden en vragen is 1 december 2004 gepubliceerd op
http://www.nationaalarchief.nl/vietnam/html/