Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 3, november 2002

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 

[naar boven]


Sites van collega's

Verschillende collega's hebben een eigen website gewijd aan geschiedenis. Sites die zich met name richten op de eigen school of die bedoeld zijn voor een breder publiek. Soms bevatten deze sites informatie die direct door collega's in de eigen les kan worden gebruikt, soms kunnen deze sites ook als voorbeeld dienen voor collega's die een eigen site willen opzetten.

Ik wil proberen op de site van de vakcommunity een overzicht te plaatsen van deze sites. Collega's met een eigen website kunnen het adres van hun site mailen naar kaap@home.nl. Een korte omschrijving van de site wordt op prijs gesteld. 

[naar boven]


Internationale Spectator

Op de site van het Instituut Clingendael staan de columns over actuele onderwerpen uit de Internationale Spectator. Klik op Internationale Spectator en op Column. 

[naar boven]


Verkiezingen 22 januari 2003

Op de site van de NRC staat een pagina gewijd aan de kabinetscrisis. Kennisnet houdt een pagina over verkiezingen in de lucht. Je mag verwachten dat op die pagina de komende maanden nieuws zal verschijnen over de verkiezingen. Staatsinrichting links vindt u hier

[naar boven]


Toetswijzer

Toetswijzer is de portaalsite op Kennisnet, waarin alle informatie over toetsing, examinering en evaluatie is opgenomen.Deze site bevat ook een aantal dossiers, waarin deskundigen op het gebied van toetsing en examinering dieper ingaan op een specifiek onderwerp. Deze dossiers staan op het startscherm. Onlangs zijn aan deze site de volgende dossiers, speciaal geschreven voor docenten, toegevoegd:

Praktijktoetsen

Praktijktoetsen zijn, mits goed geconstrueerd, een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs schenken docenten tegenwoordig ruime aandacht aan het leren toepassen van vaardigheden en het aanbrengen van samenhang tussen vakken. In de onderbouw krijgen deze nieuwe vormen van leren en toetsen vaak nog maar weinig aandacht. De meeste scholen hebben deze aansluitingsproblematiek inmiddels op hun agenda gezet. Eigenlijk zouden leerlingen in de onderbouw al regelmatig moeten oefenen met korte en eenvoudige praktijktoetsen. Omdat dit type toetsmateriaal nog nauwelijks beschikbaar is, komt dat er vaak niet van. Docenten zullen praktijktoetsen dan zelf moeten ontwikkelen. Naast de begeleiding van actief en zelfstandig lerende leerlingen vormt ook de beoordeling van vaardigheden nog een struikelblok. Dit dossier is een hulpmiddel voor docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die zich willen toeleggen op het onderwijzen en toetsen van vaardigheden in onderlinge samenhang. Het dossier bestaat uit drie artikelen:
1. Praktijktoetsen en praktische opdrachten : wat zijn dat en wanneer gebruik je ze?
2. Praktijktoetsen en praktische opdrachten : hoe ontwikkel je ze?
3. Beoordelingsschalen in praktijktoetsen : hoe ontwikkel en gebruik je ze?
De serie is vooral gericht op de onderbouw, maar is ook informatief voor docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.

Schoolexamens havo/vwo
 


Zowel in het schoolexamen als in het centraal eindexamen worden meer algemene vaardigheden getoetst dan in het verleden het geval was. Dit dossier, gericht op het schoolexamen, geeft uitgebreide informatie over de onderdelen van het schoolexamen voor havo/vwo: programma van toetsing en afsluiting (pta), examendossier, praktische opdrachten, handelingsdeel en profielwerkstuk. Managers en docenten hebben met deze publicatie een praktisch document in handen. Het dossier bevat tips, voorbeelden, een stappenplan voor het ontwikkelen van een pta, beoordelingsmodellen voor de praktische vaardigheden en verwijzingen naar relevante informatie op het internet.

Toetsconstructieproces in 8 stappen

Toetsen spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Op basis van de resultaten op toetsen worden immers allerlei beslissingen genomen. De functie van een toets heeft consequenties voor het toetsconstructieproces en voor de beslissingen die op basis van de resultaten op de betreffende toets genomen mogen worden. In een achttal stappen beschrijft Henk Moelands, onderwijskundig medewerker van het Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum van de Citogroep, in een dossier op Toetswijzer het gehele toetsconstructieproces. Hierin worden allerlei psychometrische en toetstechnische begrippen helder en duidelijk uitgelegd.

[naar boven]


Regio Geschiedenis

Steeds meer provincies en regio's plaatsen historische informatie online. Voorbeelden hiervan zijn het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, het Rijksarchief in Friesland en het Historisch Centrum Overijssel. Allemaal bieden ze o.a. veel genealogische informatie.

[naar boven]