Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 31, februari 2005
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

Vaklokaal leerlingen vernieuwd

Het vaklokaal geschiedenis, de geschiedenisportal voor leerlingen, is recent geheel herzien. Tips en suggesties zijn zeer welkom op kaap@home.nl.

'In Auschwitz werd niemand vergast'

Op de website van de Friedrich Ebert Stiftung staan 19 van in totaal 60 rechtsradicale leugens die Markus Tiedeman, met behulp van historische bronnen, weerlegt in zijn boek "In Auschwitz wurde niemand vergast."

Nederland overzee

Lesbrief ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninkrijksstatuut

Aanleiding voor de nieuwste editie van de Per Expresse is het vijftigjarig bestaan van het Koninkrijksstatuut waarin de relaties tussen Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen geregeld is. Deze Per Expresse gaat dieper in op die relatie. Daarbij wordt gekeken naar de relaties in het verleden, heden en toekomst.

De lesbrief begint met een ‘WatweetjijvandeAntillen?-quiz’. Daarna geeft de lesbrief antwoord op vragen als Waarom werden de Antillen en Aruba Nederlandse kolonies? Waarom zijn er veel Antillianen en Arubanen in Nederland? Kunnen Aruba en de Antillen net als Suriname onafhankelijk worden? Uiteraard komt de periode van de slavernij eveneens uitgebreid aan bod. Verder hebben we jongeren op de Antillen gevraagd wat zij het beste vinden voor hun eiland (mogelijke toekomstscenario’s).

De handleiding geeft achtergrondinformatie over 50 jaar Koninkrijksrelaties, didactische aanwijzingen alsmede de antwoorden op de vragen en opdrachten.

Op de educatieve website vindt u een chronologie en een handig karakterisering van alle eilanden, informatie over de positie van Antillianen in Nederland (van bolletjesslikkers tot buurtmoeders), de uitgeschreven interviews met de Antilliaanse jongeren en enkele extra lessuggesties.

 

De lesbrief met handleiding kost € 3,50 en is te bestellen bij:

Centrum voor Mondiaal Onderwijs Postbus 9108 6500 HK Nijmegen

tel. 024-3613074


De lesbrief en handleiding zijn ook met behoud van de originele opmaak gratis te downloaden vanaf:

 

http://www.cmo.­nl  of http://koninkrijksstatuut.kennisnet.nl/

Plaats en tijd

Plaats en Tijd is een nieuwe site met een overzicht van de geschiedenis van Nederland, maar ook met informatie over de geschiedenis van de diverse gemeentes, ingedeeld naar periode.

Films

Historische films lenen zich vaak goed voor gebruik in de klas. Op deze pagina staan suggesties en sites met links.

Menselijke dilemma’s, de oorlog in beeldverhalen

Een educatief project van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam voor het basisonderwijs en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs: 11 februari t/m 26 juni 2005.
Uitgangspunt is het stripboek 'de ontdekking'van Eric Heuvel, dat rond mei 2005 door de overheid uitgereikt zal worden aan alle 2e klassen van het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Webtentoonstelling

De brugklassers van het Bonhoeffer College in Castricum zijn voor het vak geschiedenis hun opa’s en oma’s gaan vragen naar spannende, leuke, vrolijke, lieve of verdrietige verhalen. Bij die verhalen moest ook een bron worden gevoegd. Een voorwerp, zoals een krant, een briefje, een foto, een muziekinstrument, een po, een kledingstuk of nou noem het maar op, zolang er maar een verhaal bij hoorde.

Digitale Atlas Geschiedenis

Digitale Atlas Geschiedenis presenteert zeventiende-eeuws materiaal uit de KB en het Rijksmuzeum, namelijk pamfletten uit de Koninklijke Bibliotheek (de Knuttel-verzameling) en historieprenten en gedenkpenningen uit de collecties Muller en Van Gelder van het Rijksmuseum.

De website biedt één ingang tot zeventiende-eeuwse prenten, pamfletten, penningen en objecten. Kwaliteit was een kernbegrip bij de totstandkoming ervan. Om goede vergelijkingen mogelijk te maken, zijn hoge kwaliteitseisen gesteld aan de reproducties. Daarnaast is veel zorg en aandacht besteed aan de beschrijvingen van de opgenomen bronnen, met name aan de trefwoordenlijsten die voor beide collecties benut worden.

Thematis Erfgoed Portaal

Thematis Erfgoed Portaal geeft toegang tot miljoenen objecten uit beelddatabanken, bibliotheken, kranten en tijdschriften, archieven, akten en registers, genealogische databases, musea en catalogi van Nederlandse erfgoedinstellingen.