Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 33, april 2005
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Met een paar vrije dagen rond Pasen leek het me een goed idee om de nieuwsbrief van april een paar dagen eerder te versturen. Fijne paasdagen.

Tip

Hoewel ik geprobeerd heb de informatie op de community site volledig en helder toegankelijk te maken via een uitgebreid menu blijft sommige informatie moeilijk te vinden. Als u snel wilt weten of er over een bepaald onderwerp iets op de site is te vinden kunt u gebruik maken van de zoekfunctie, waarmee u, met behulp van Google, binnen de community site kunt zoeken.

Referendum over Europese grondwet

Kennisnet besteedt aandacht aan het referendum over de Europese grondwet door een special rond dit onderwerp te lanceren. De thema/special site http://europa.kennisnet.nl wordt geactualiseerd en er wordt een special over het Europees referendum in verwerkte verwerken. Daarnaast wil Kennisnet het project Spring Day koppelen aan deze special.

Teleblik

Op Teleblik komen binnenkort duizenden fragmenten online voor het onderwijs. 'Blikken vol beeld en geluid op de plank bij de publieke omroepen. Of de archieven van het Polygoon Journaal. Dat zijn prachtige bronnen voor leraren en leerlingen. Voor boeiend en beeldend onderwijs!', aldus de website van Teleblik.

Lesmateriaal oorzaken en gevolgen van de industrialisatie

Het lesmateriaal over de oorzaken en gevolgen van de industrialisatie op Histoforum, gemaakt bij de film Daens, is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar ook aangevuld met kijkopdrachten gemaakt door Jan de Vries en Paul Ophey.
Er is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.

Sites van collegae

Diverse collegae hebben voor hun leerlingen websites gemaakt met informatie die ook goed bruikbaar is op andere scholen. Op Histoforum vindt u een overzicht.

E-HELP: European History E-Learning Project

Het European History E-learning Project is een Comenius 2.1 project dat zich richt op het bevorderen van het gebruik van ICT in het Internet in het geschiedenisonderwijs in Europa.

Het E-Help team bestaat uit collega's uit diverse landen. Leden zijn o.a. Nico Zijlstra van het Sintermeertencollege en John Simkin van Spartacus International. In de komende 3 jaar zal E-Help:

  • onderzoek doen naar, evalueren en presenteren van voorbeelden van ‘good practice’ in het geschiedenisonderwijs in Europa.

  • een meertalige website inclusief discussieforum produceren en onderhouden om de doelstellingen te bereiken.

  • innovatieve historische bronnen aanbieden die de Europese dimensie benadrukken, vanuit een verleden-heden situatie en met mogelijkheden van tweede taal onderwijs.

  • een cursus aanbieden in juli 2007 (gegeven aan de International School of Toulouse, Frankrijk)  waar het innovatief gebruik van ICT in het geschiedenisonderwijs kan worden ervaren en gedeeld

E-Help heeft haar eerste bijeenkomst in februari 2005 in Toulouse gehad. De presentaties die daar werden gehouden kunt u nalezen op het E-help forum. Dit is de bijdrage van Nico Zijlstra.

The Wave

Vanaf dinsdag 22 maart wordt de DVD the Wave uitgeleverd. Omdat het aantal bestellingen boven verwachting is, is de prijs van de DVD naar beneden bijgesteld. De definitieve prijs is 49,95 inclusief verzendkosten

Virtuele tour door 40 jaren jeugdcultuur

Het Rijksmuseum en http://ww.omroep.nl/geschiedenis (de geschiedenis web site van VPRO en NPS) werken sinds 17 december 2004 samen op internet. Bij de tentoonstelling Document Nederland, op zoek naar Sophie, Hakan, Roderick (17 december 2004 - 7 februari 2005), in Foam met foto’s van Justin Jin, is een website gemaakt over jongeren in Nederland sinds de jaren zestig. Daarvoor is gebruik gemaakt van foto’s uit de collectie van het Rijksmuseum, beelden uit het omroeparchief, fragmenten van het televisieprogramma Andere Tijden en verhalen uit het OVT radioarchief.

Prijsvraag Holocaust

Het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies(zit bij het NIOD) heeft een prijsvraag uitgeloofd voor educatief materiaal. De prijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro te besteden aan uw vak . Officieel is de uiterste inzenddatum 1 april, maar die is verruimd, inzenden kan nu tot 25 april. Onder het kopje educatie wordt u door verwezen naar de prijsvraag (met nog de oude datum). U kunt ook doorlinken naar een artikel van Jan van Oudheusden, dat afgelopen herfst in Kleio stond.

Actief historisch denken

Van de hand van Jan de Vries (eindredactie) e.a., verscheen in 2004 Actief Historisch Denken. De diverse hoofdstukken behandelen diverse typen activerende opdrachten en werkvormen, gericht op de onderscheiden aspecten van te leren historische kennis, vaardigheden en besef: het actief leren van begrippen, inleving, chronologie, causaliteit, het analyseren en interpreteren van afbeeldingen en schema's. Als laatste komt de werkvorm "mysterie" aan bod, waarbij een beroep wordt gedaan op meerdere vaardigheden (classificeren, beoordelen en waarderen van bronnen, interpreteren en verbanden leggen).

De opdrachten in het boek zijn gebaseerd op de publicaties van David Leat, in het bijzonder P. Fisher
(ed.) with I. Wilkinson & D. Leat, Thinking Through History.

Deel 2 verschijnt deze zomer. Docenten kunnen zich inschrijven/aanmelden voor de presentatie van het tweede deel op een workshopdag op dinsdag 14 juni 2005 in Ravenstein. Deelnemers krijgen aan het eind van de workshopdag deel 2 gratis mee naar huis.

Actief Historisch Denken is een uitgave van de Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie, de Haagbeuk 6, 5831 RR Boxmeer i.s.m. het Instituut voor Leraar en School van de Radbouduniversiteit Nijmegen (toen nog KUN!). Het boek is voor 33 euro te bestellen bij de boekhandel of uitgever.

Voor informatie, opmerkingen en suggesties: j.devries@ils.kun.nl of h.havekes@ils.kun.nl.

Geschiedenis en strips

Op de site van de Stichting Beeldverhaal Nederland vindt u veel informatie over het gebruik van de strip in het geschiedenisonderwijs.

Museum van de Vaderlandse Geschiedenis

Het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis is een site die wordt onderhouden door geschiedenisstudenten in Nijmegen. Het is een naslagwerk over de geschiedenis van ons land, waarin u en uw leerlingen kunnen zoeken op alfabet, op thema, op periode en op regio.

Canon

Her artikel van Jan Bank en Piet de Rooy over 'Wat iedereen móet weten van de vaderlandse geschiedenis. Een canon van het Nederlands verleden' is als PDF file te vinden op de site van de NRC.