Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 35, juni 2005
De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Eindexamen besprekingen

Op de site van de VGN vindt u voor vmbo, havo en vwo de resultaten van de eindexamenbesprekingen

Havo/vwo nieuwsbrief van de VGN

Het VGN bestuur wil middels een Havo/Vwo nieuwsbrief informatie aan en communicatie met VGN-leden verbeteren. In de nieuwsbrief zullen actuele zaken en ontwikkelingen besproken worden waar docenten geschiedenis Havo-Vwo direct mee te maken hebben. De VGN ziet de nieuwsbrief ook als mogelijkheid tot uitwisseling. Hebt u vragen, opmerkingen, of onderwerpen die u graag in de nieuwsbrief besproken ziet, reageer dan via: info@kleio.nl. Ook tips en materialen voor de lespraktijk zijn welkom.

Gemeente Atlas van Nederland

De gemeente atlas van Nederland van J. Kuyper bevat 1200 kaarten van alle Nederlandse gemeenten uit de periode 1865-1870.

Kattendijke-kroniek

Op 23 mei presenteert het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de uitgave van de Kattendijke-kroniek. Deze kroniek is geschreven rond 1490 en was tot voor kort nagenoeg onbekend en daarom onuitgegeven. Het rijk ge´llustreerde boek bevat een combinatie van de geschiedenis van Troje, een wereldgeschiedenis en een geschiedenis van de Nederlanden tot 1480.
Binnenkort ook op internet beschikbaar.

Lees verder

Iconen van de tien tijdvakken

Bent u wel eens op zoek naar de iconen van de tien tijdvakken? Op Histoforum vindt u de iconen in diverse formaten, met verwjzingen naar een omschrijving van elk tijdvak. 

Geschiedenis op het vmbo

Op geschiedenis en staatsinrichting 2006 en 2007 vindt u  de specificaties van de eindtermen staatsinrichting voor het vmbo. Vmbo docenten worden opgeroepen hierop te reageren. Dat kan op de site. 

Kingdom of Heaven

Aan de rubriek films worden geregeld beschrijvingen van films met didactische suggesties toegevoegd. De laatste in de reeks is een beschrijving van onze Belgische collega Jos Martens van de film Kingdom of Heaven.

Nieuwe zoekmachines

Zoekmachines blijven zich vernieuwen. Zo heeft Yahoo een beta-versie uitgebracht van een zoekmachine waarmee u videofragmenten kunt zoeken.
Mindset is een beta- versie van een andere nieuwe zoekmachine van Yahoo. In eerste instantie werkt Mindset als een gewone zoekmachine, maar nadat u een zoekterm hebt ingevoerd kunt u via een schuifbalk de ordening van de resultaten be´nvloeden. U kunt aangeven of u meer commercieel gerichte of informatieve sites als eerste vermeld wilt hebben.

Overigens heeft Yahoo nu ook een Nederlandse versie. En nu we het toch over Nederlandse zoekmachines hebben, Zoeken.nl is actief sinds april 2005.

Teleblik (2)

In nieuwsbrief 33 meldden we het bestaan van Teleblik. Op Histoforum kunt u een artikel downloaden met achtergrond informatie over Teleblik.

Digitaal Monument voor de Joden in Nederland

Sinds eind april 2005 is het Digitaal Monument voor de Joden in Nederland on-line.