Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 39, november 2005
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Nieuwe examenprogramma's

Digital Storytelling

Digital storytelling is een andere manier van presenteren, pakkender en dynamischer dan PowerPoint. Voor docenten is een digitaal verhaal een korte pakkende instap. Voor leerlingen is het een mogelijkheid om met woord, muziek en -bewegend-beeld een presentatie te geven van een verwerkt onderwerp.

Interviews, levensverhalen, boekverslagen enz. lenen zich bijzonder voor verwerking in een digitaal verhaal. Als interviews met behulp van een digitale camera en microfoon worden opgenomen, blijven de digitale verhalen bewaard als historische bron. Publicatie op het internet kan een aardige verzameling primaire bronnen opleveren. (Nico Zijlstra)

Lees verder

Lesgeven over de Holocaust en genocides

Een eendaagse regionale nascholingsdag voor docenten geschiedenis door Dr. Karel Berkhoff (CHGS), Dr. Ido Abram (APS), Dr. Ton Zwaan (CHGS), Prof. Dr. Johannes Houwink ten Cate (GHGS), Drs. Maria van Haperen (CHGS), Drs. Karen Polak (Anne Frank Stichting) en Drs. Lies Schippers (Anne Frank Stichting).
Ook zestig jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog neemt de Holocaust binnen het geschiedenisonderwijs nog een bijzondere plaats in.  De lessen dienen een bijzonder maatschappelijk belang, waarover verschillend wordt gedacht en waaraan iedere docent op eigen wijze invulling geeft. De nieuwe kerndoelen voor de basisvorming bevestigen de aparte positie door ‘de Wereldoorlogen en de Holocaust’.
Deze bijscholing wil door middel van twee lezingen en een (keuze)workshop:

-docenten voortgezet onderwijs kennis laten nemen van wetenschappelijke debatten onder historici over thema’s die betrekking hebben op de Holocaust en andere genocides;
-in workshops concrete en nieuwe voorbeelden van lessen tonen;
-gelegenheid geven om thuis te raken in de vernieuwde educatieve mogelijkheden van de vier herinneringscentra en musea.

De bijscholing is op:

  • 25 november 2005 in het Museon in Den Haag

  • 09 december 2005 in het Anne Frank Huis in Amsterdam

  • 20 januari 2006 in het Nationaal Monument Kamp Vught

  • 10 februari 2006 in Herinneringscentrum Kamp Westerbork

De kosten bedragen  €  50,-- p.p. per dag. Men kan zich inschrijven door te mailen naar de APS website: www.aps.nl of rechtsreeks bellen met Corrie de Heus, tel. 030 – 28 56 677 of c.deheus@aps.nl

Het Kruidvat

Het kruidvat biedt online de 13-delige Britse serie I Claudius aan op DVD voor 12 euro (bij bol.com 20 euro). Voor 18 euro vindt u er ook de serie  over Willem van Oranje. (Bij bol.com 20 euro)

Biografieën

Op zoek naar informatie over personen? Kijk dan om te beginnen eens op deze pagina, met een overzicht van biografische sites en een alfabetisch overzicht van links naar biografische informatie.

Test je historische kennis

Vroeger of later van Jumbo is een spel waarmee je je historische feitenkennis kunt toetsen. Plaats een vijftal gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Het spel is als kaartspel in warenhuizen te koop, maar kan ook online gespeeld worden.

Voorpagina's

Today's Front Pages is een site met dagelijks voorpagina's van 459 kranten in 46 landen.

Informatie zoeken en verwerken

De pagina's met een bondig stappenplan voor het zoeken en verwerken van informatie zijn in een nieuwe jasje gestoken.

Project Buren

Bezoek de buren.... was de uitnodiging op de voorkant van de folder Landelijke Archievendag. Op 29 oktober openden de gemeentelijke, provinciale en particuliere archieven hun deuren voor het publiek.  Het thema dit jaar was Buren.

Roel Gritter van het Vechtdal College (VMBO-basis) in Hardenberg zag er meteen een opdracht in voor zijn leerlingen.

Klas 2B2 ging op bezoek bij de buren van de school. De school staat aan de Burgemeester Schuitestraat in Hardenberg. Hoe oud die straat is, hoe men aan de naam kwam en wie er woonden werd opgezocht in het gemeentearchief van Hardenberg. Foto's waren onder meer te vinden in de Historiekamer, het plaatselijk museum. Verder zijn (oud-)bewoners geïnterviewd: live of per e-mail. Het resultaat van hun activiteiten is op deze site te vinden.

Hoe een mol voor de invoering van de leerplicht zorgde

Minister Van der Hoeven wil de leerplicht verlengen tot 17 jaar. Ook de Onderwijsraad (toeval?) vond het een goed idee! Op dit moment zijn leerlingen tot en met hun 16e leerplichtig en moeten zij daarna nog een jaar minimaal twee dagen per
week naar school. De minster beoogt met haar voornemen de vroegtijdige schoolverlaters beter te kunnen aanpakken. Bovendien maakt het het werk van de leerplichtambtenaar makkelijker: schoolverzuim onder leerlingen die een hele week op school moeten blijven is makkelijker vast te stellen is dan onder leerlingen die slechts twee dagen aanwezig moeten
zijn.

In de Bruna Zwarte Beertjepocket 942 uit 1966 met de titel:  "Daantje zou naar school toe gaan. - Honderd jaar "Volksonderwijs", schrijft  C. Wilkeshuis dat het lager onderwijs weliswaar vanaf 1806 onder staatsregie werd gesteld, maar dat veel kinderen niet naar school gingen. In de Tweede Kamer was "links" een krachtige voorstander van de leerplicht. Men zag dat de kinderwet van Van Houten uit 1874 (die
regelde dat kinderen onder de 12 niet meer mochten werken) nog veel te veel ontsnappingsmogelijkheden bood. Kinderarbeid was goedkoop en in veel gezinnen was het extra inkomen hard nodig om het hoofd boven water te houden. Mede daarom was "rechts" juist fel tegen.

De maatschappelijke druk neemt toe. In 1898 dient, eindelijk, minister Goeman Borgesius een wetsontwerp voor de invoering van een zes jaar durende  leerplicht in. Alle honderd afgevaardigden van de Tweede Kamer worden opgetrommeld, want de verhouding in de kamer (links-rechts) was 50-50! Volgens de toen geldende regeling zou de wet bij een dergelijke stemming door rechts dan geblokkeerd kunnen worden. Wilkeshuis: "Maar zie, een mol brengt redding. Tijdens een morgenrit trapt het paard van de rechtse afgevaardigde baron Schimmelpenninck in een molshoop en werpt zijn ruiter ter aarde. Deze kan wegens een gebroken sleutelbeen niet ter zitting aanwezig zijn en als gevolg hiervan wordt de Leerplichtwet met 50 tegen 49 stemmen aangenomen."
Wilkeshuis besluit met: "Wel een reden om de mol, die voor blind wordt gehouden, maar blijkbaar over een pedagogische helderziendheid beschikt, in ere te houden." (Paul Goosen)