Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 4, december 2002

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Twee weken na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 

[naar boven]


Methode-beoordelingen

Ten behoeve van een project methode-beoordelingen heeft een aantal collega's een korte beoordeling gemaakt van een geschiedenismethode. Deze beoordelingen zijn te vinden in het forum van de vakcommunity. Hierbij wordt een ieder van harte uitgenodigd om op deze beoordelingen te reageren. Aan de beoordelaars de vraag om reacties in hun definitieve beoordeling te verwerken.

[naar boven]


Het Midden-Oosten

Hoe betrek ik de leerlingen meer bij het onderwerp en hoe kan ik meer tijd besteden aan de zwakkere leerlingen? Dat waren twee vragen die ik me stelde naar aanleiding van enigszins tegenvallende resultaten op een toets over totalitaire dictaturen bij een deel van de 4 vwo leerlingen. Hét antwoord op deze vragen is niet eenvoudig te geven, misschien bestaat hét antwoord ook wel niet. Maar je kunt wel wat proberen, en dat heb ik gedaan.

Als je een methode gebruikt ligt de leerstof vast en ook de opdrachten zijn gegeven. De vrijheid die je jezelf als docent gunt blijft meestal beperkt tot het eventueel schrappen van enkele paragrafen of het selecteren van opdrachten uit het totale aanbod. De leerlingen vernemen middels een planner welke opdrachten ze geacht worden te maken en welke stof ze moeten bestuderen. In het gunstigste geval maken ze plichtmatig de opdrachten en kijken ze die, met een antwoordenblad, na. Ik kreeg het gevoel dat de leerlingen hierdoor niet echt bij de leerstof betrokken raakten.

Toen ik besloten had om het onderwerp Midden-Oosten uitgebreid te behandelen moest ik wel iets anders bedenken, omdat de methode geen aandacht besteedt aan dit onderwerp. En ik besloot van de nood een deugd te maken. De leerlingen verzamelen zelf hun lesmateriaal op basis van vragen die zijn in eerste instantie van mij krijgen, maar die zij vervolgens zelf moeten bedenken. Van de twee lesuren van 45 minuten is een lesuur verplicht, het andere is facultatief en bedoeld voor die leerlingen die extra steun en uitleg nodig hebben of die nog te onzeker zijn over hun eigen prestaties. Om de leerlingen niet helemaal te laten zwemmen krijgen ze twee hoofdstukken uit oudere methodes waarin de geschiedenis van het Midden-Oosten wordt behandeld en krijgen ze een lijstje met websites waarop ze informatie kunnen vinden. 

De opdracht staat beschreven op: http://www.digischool.nl/gs/community/index.php 

[naar boven]


Invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur 

Schat aan beeldende kunst geïnspireerd op de bijbel 

Veel kunst kan men alleen ‘begrijpen’ en appreciëren met enige kennis van de bijbel. Amsterdam University Press lanceert op 20 november a.s. de website www.bijbelencultuur.nl, een site die toont hoe de bijbel al eeuwenlang een onuitputtelijke bron van inspiratie vormt voor kunstenaars in de lage landen. De site leidt de bezoeker via de integrale bijbeltekst naar afbeeldingen van kunstwerken, toelichtingen, commentaren en essays. www.bijbelencultuur.nl gaat verder dan beeldende kunst; de site is een vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over de bijbel en de invloed ervan op onze cultuur. Behalve beeldende kunst, vinden ook literatuur, muziek, architectuur, omgangsvormen, normen en waarden, staatsvormen, taalgebruik, films en reclameboodschappen hun oorsprong in de bijbel. 

www.bijbelencultuur.nl is een website in ontwikkeling die regelmatig wordt aangevuld. De vier bijbelboeken Genesis, Ester, Psalmen en 1 Korintiërs zijn al ontsloten, de andere volgen in de loop van de komende jaren. Het totale project ‘De bijbel in de Nederlandse cultuur’ zal 5 jaar in beslag nemen. Naast doorklikken in de bijbelteksten zelf, is ook op thema zoeken in de bijbel als geheel mogelijk, zoals op ‘man-vrouw’ en ‘feesten en rituelen’. Via een enquête kunnen bezoekers van de site hun kennis van de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur testen en deze vergelijken met de landelijke uitslagen. Verder bevat de site een wisselgalerij van kunstwerken, een agenda, een overzicht van verwante websites en meer algemene informatie over de bijbel.

[naar boven]


Internationaliseren met de VS: 

www.americaholland.com

De Netherlands America Commission for Educational Exchange te Amsterdam heeft een web site ontwikkeld waar middelbare scholieren uit Nederland en de VS elkaar kunnen treffen en samenwerken aan inhoudelijke projecten. Dit bilaterale project concentreert zich rond de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en cultuur en is geschikt voor zowel de Basisvorming (Grade 6,7,8, middle school of Junior high school) als voor leerlingen in de Tweede Fase (Grade 9-12, Senior high school). In eerste instantie kunnen bijdragen in de verschillende vakgebieden voor de web site geschreven worden. Op den duur ontstaat een omvangrijke data base met bij elke bijdrage een opdracht voor verdere studie. De web site is symmetrisch van opbouw met een Amerikaanse en Hollandse zijde. Via forum, chat en email kan contact gelegd worden met scholen, klassen, leerlingen en docenten aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan. De “help-knop” geeft uitgebreid uitleg over de werking van de web site. Het is de bedoeling dat dit project de kennisuitwisseling en culturele uitwisseling voor middelbare scholieren in beide landen stimuleert. Neem voor vragen en advies contact op met de redactie, dit kan via de web site of rechtstreeks met de eindredacteur Harry Rogge: h.rogge@nacee.nl

[naar boven]