Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 41, januari 2006
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
2006

Graag wens ik alle community leden een geslaagde jaarwisseling en een gezond en historisch 2006.

Community site vernieuwd

Twee belangrijke onderdelen van de website zijn grondig vernieuwd.
Het lesmateriaal, inclusief de Queestes, vindt u nu bij elkaar op één pagina. Van het door mij gemaakte lesmateriaal heb ik telkens een korte omschrijving opgenomen met een niveau aanduiding. Het bepalen van het niveau is geen eenvoudige zaak. Mocht u daarom van mening zijn dat mijn kwalificatie(s) onjuist zijn, laat het mij dan even weten.
Van het overige lesmateriaal is, vanwege de omvang van de lijst, niet altijd een beschrijving beschikbaar.
 
Alles wat te maken heeft met ict en geschiedenis is nu snel toegankelijk vanaf één pagina.

Het is helaas niet onmogelijk dat er bij zo'n grootscheepse reorganisatie foutjes in de site zijn geslopen. Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen indien u mij van deze fouten op de hoogte zou willen stellen.

Onderwijsvernieuwing

De onderwijsvernieuwingscoöperatie is een nieuwe website van een aantal scholen die gezamenlijk aan onderwijsvernieuwing willen werken. 'De komende jaren zult u deze webpagina's zien uitgroeien tot een leergemeenschap van samenwerkende scholen die met gezond verstand - gekoppeld aan gefundeerde onderwijskundige adviezen - hun onderwijs gaan vernieuwen. Ons gezamenlijk doel is het onderwijs zo in te richten, dat de leerlingen - na een plezierig verblijf op onze scholen - met een realistisch zelfbeeld, en toch met meer zelfvertrouwen,  bagage en slagkracht onze vernieuwde scholen verlaten. De kwaliteitsbewaking van het onderwijsproces en van de onderwijsinhoud bij een door de leerling veelal zelf gekozen traject staat daarbij voorop.' 

/GESCHIEDENIS vernieuwd

/Geschiedenis is het samenwerkingsverband op het gebied van geschiedenis tussen VPRO Digitaal, de NPS en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Op deze website vindt u alle uitzendingen van het televisieprogramma Andere Tijden en het radioprogramma OVT, een uitgebreid Polygoon archief en een geschiedenis-weblog. Een uniek multimediaal naslagwerk voor iedereen die van geschiedenis houdt.\

Beste docent 2005

De NCRV organiseert elk jaar een verkiezing voor beste docent. Momenteel zijn er 1319 docenten opgegeven. Deze worden gesteund door in totaal 24130 mensen. De meeste opgegeven docenten zijn man en geven Geschiedenis!!!!! De minste opgaven zijn te vinden bij het vak Klassieke en Culturele Vorming.

Scholieren kunnen slecht zoeken op Internet

Basisscholieren maken gretig gebruik van zoekmachines op Internet, maar hun zoekgedrag laat te wensen over, aldus twee pedagogen die er onderzoek naar deden. Leerlingen tikken hun zoekvragen op Google in alsof het een magische antwoordmachine is. En gevonden antwoorden worden vaak klakkeloos overgenomen, zolang de website er gelikt uitziet en de teksten niet te lang of te moeilijk zijn.

Het verdient aanbeveling om leerlingen in het onderwijs goed te instrueren over het gebruik van zoekmachines. Want als het zonder begeleiding gebeurt, kan dat de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloeden, zo concluderen de onderzoeksters.

De zoekstrategie van leerlingen uit groep 8 werd onderzocht met 'hardop-denk-sessies', en met groepsgesprekken over Internetgebruik en de betrouwbaarheid van informatie.
 

Mooi is goed
Opmerkelijk is dat leerlingen desgevraagd wel beseffen dat informatie op Internet niet per se betrouwbaar is, maar dat ze daar niet naar handelen. Ze controleren gevonden zoekresultaten niet, en beoordelen de betrouwbaarheid van informatie vooral op gevoel en uiterlijk (vormgeving, site-opmaak, de aanwezigheid van kleur en plaatjes). De inhoud wordt beoordeeld op de herkenbaarheid van informatie, de hoeveelheid, de formulering.

Google is lekker snel
De aantrekkelijkheid van het zoeken op Internet heeft vooral te maken met het gemak: je vindt altijd wel iets en lekker snel. Achterhalen wat de waarde van die informatie is, zoeken naar de bron ervan enz., is iets wat de meeste leerlingen niet doen.

Google is veruit favoriet. De zoekmachine van Kennisnet werd in de onderzochte groep niet gebruikt. Ze hebben echter geen idee hoe ze zoektermen goed moeten invoeren. Meestal voeren ze gewoon een vraagzin in, met lidwoorden en interpunctie. En in het beoordelen van de hits in de resultatenlijst gaan ze zonder strategie, en ongestructureerd te werk.

Werk aan de winkel
Voor scholen is er werk aan de winkel. Kinderen hebben geen idee hoe ze te werk moeten gaan bij het zoeken op Internet, en hoe ze de waarde van de gevonden informatie moeten beoordelen.

Inmiddels is het zo dat studenten van hoger onderwijs in hun bronvermelding vaak gewoon 'Googe' opschrijven, of 'Wikipedia'. Zonder dat ze beseffen dat dat niet voldoende is. Ook zien ze er geen been in om stukken tekst letterlijk over te schrijven in werkstukken. Laten we hopen dat de basis voor een verandering gelegd wordt in het basisonderwijs.

Bron: Ulrike Koot en Mirjam Hoveijn, Google, de magische antwoordmachine. In: Pedagogiek in Praktijk, PIPMagazine 28, december 2005, p. 18-22.

Bron: http://www.mijnkindonline.nl

Zie ook informatievaardigheden op Histoforum

Antwoorden bij opdrachten

Dankzij geschiedenisstudente Sanne Taekema zijn er diverse nieuwe antwoordmodellen beschikbaar bij opdrachten op Histoforum.

Gamma en Mega

Besteedde ik in een vorige nieuwsbrief aandacht aan Plein M en Expeditie M&M als nieuwe methodes voor het leergebied Mens en Maatschappij. Deze keer zijn GaMMa en MEGA aan de beurt.

GaMMa is de nieuwe leergebiedmethode voor Mens en Maatschappij van Malmberg. Een geïntegreerde methode die méér is dan een losse stapeling van bestaande vakken, in tegenstelling tot andere leergebiedmethodes. GaMMa integreert op inhoud maar houdt uw vak wel herkenbaar. Dat betekent dat onderwerpen steeds vanuit 4 invalshoeken (historisch, economisch, geografisch en maatschappelijk) in onderlinge samenhang belicht worden. Maar daarbij blijven specifieke vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en vakeigenheden gehandhaafd.

MEGA is de nieuwe vmbo-methode voor het leergebied Mens & Maatschappij in de onderbouw van NijghVersluys. In MEGA worden de vakken Maatschappijleer, Economie, Geschiedenis en Aardrijkskunde in één leergebied geïntegreerd. De delen 1 en 2 voor leerjaar 1 van MEGA zijn inmiddels verschenen. De leerwerkboeken 3 en 4 voor leerjaar 2 zullen in het voorjaar van 2006 verschijnen.

In samenwerking met Onderbouw_VO en de GEU organiseert NijghVersluys vier conferenties over leermiddelen voor de nieuwe onderbouw. NijghVersluys presenteert in de vorm van workshops en presentaties het gebruik van lesmateriaal binnen de nieuwe onderbouw. U kunt zich inschrijven via www.leermiddelenovo.nl