Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 42, februari 2006
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Teleblik

Al eerder kondigden we in de nieuwsbrief Teleblik aan. Teleblik wordt nu getest op 75 scholen. Er zijn op dit moment 500 korte fragmenten gemaakt. Dit worden er steeds meer! Daarnaast staan er vooral hele tv-programma's in Teleblik. Er is ene versie voor het vo en een voor het bo.

Op Histoforum vindt u nu een eerste selectie van filmpjes, die in lengte variëren van een minuut tot bijna een half uur. Om de filmpjes te kunnen bekijken moet u wel eerst een account aanvragen.

Op dezelfde pagina vindt u ook een overzicht van andere animaties en filmpjes.

De middeleeuwen

De Biblothèque National de France heeft een serie schitterende websites over aspecten van het leven in de middeleeuwen:

Het Binnenhof

Albert Jan Binnendijk heeft een powerpointpresentatie/quiz over het Binnenhof gemaakt die in de klas met een pc & beamer vertoont kan worden. Afnemen van de quiz en nabespreken van de antwoorden is goed voor een lesuur van 45-50 minuten. Zijn ervaring is dat deze quiz bruikbaar is voor leerlingen van alle klassen, van leerjaar 1 tot VWO-6 (leerlingen blijven immers moeite hebben met het verschil tussen regering en parlement; om dat verschil er "via plaatjes in te hameren" blijkt zinvol).

Bij de quiz hoort een vragenblad voor de leerlingen, ook via bovenstaand adres te downloaden voor repro voorafgaand aan de les.
Op dezelfde vindt u nog meer lesmateriaal bij het onderdeel staatsinrichting.

Zestien miljoen rechters

Neem tien minuten plaats op de stoel van de rechter. Een website over normen en waarden.

Gratis trainingen op uw school?

In samenwerking met Kennisnet organiseert Digischool workshops waarin docenten zelf digitaal materiaal maken.
De workshops zijn praktisch van opzet. U zit zelf achter de computer en wat u leert, kunt u direct toepassen in de les. De trainingen worden gratis aangeboden (lees de voorwaarden).
Met behulp van deze programma's is het mogelijk een ICT studiedag of studiemiddag te organiseren. Meer informatie op www.digischool.nl/trainingen

14 t/m 16 maart 2006 in Flanders Expo in Gent

Al 20 jaar de trendzetter voor educatief computergebruik thuis en in de klas. Met 70 praktijkgerichte seminaries en ICT-beurs:
een evenement om in te "byten"!

Voor leerkrachten, directeurs, inspecteurs, begeleiders, onderwijs- en ICT-coördinatoren, studenten en docenten lerarenopleiding van volgende onderwijsniveaus:

- Kleuteronderwijs
- Lager onderwijs
- Secundair onderwijs
- Hoger onderwijs
- Volwassenenonderwijs

Wil je erbij zijn? Raadpleeg het volledige programma en schrijf vooraf in via www.cst.be, waar u meer details vindt over alle sessies.

Meer info? Contacteer ons op vlod@flandersexpo.be

Olympische Spelen

Zo vlak voor de Olympische Winter Spelen in Turijn beginnen is het misschien een aardig idee om in de brugklas, bijvoorbeeld via een webquest, aandacht te besteden aan de Klassieke Olympische Spelen.

Deze webquest biedt ook een overzicht van sites over zowel de klassieke als de moderne Olympische Spelen.

Das Goebbels Experiment

 

Op 9 februari gaat de indrukwekkende documentaire Das Goebbels Experiment van Lutz Hachmeister en Michael Klotz draaien in de Nederlandse filmtheaters. Hierin worden pagina’s uit Joseph Goebbels dagboeken voorgelezen die hij onafgebroken heeft bijgehouden van 1925 tot en met 1945.

 

Willen jullie de totale oorlog?’ Deze vraag, gesteld in het Berlijnse Sportpalast op 18 februari 1943, is de geschiedenis ingegaan als een van de allersterkste staaltjes oorlogsretoriek van het Nazi-regime.

 

De man die met deze woorden een 2,5 jaar durende verlenging van WOII aankondigde was niet, zoals tegenwoordig soms gedacht wordt, Adolf Hitler, maar Gauleiter Joseph Goebbels, sinds 1933 hoofd van alle propaganda-activiteiten van de Nazi’s. Goebbels is een van de meest lugubere iconen van het Derde Rijk. Hij was een fervent Jodenhater, ziekelijk jaloers en zonder enig geweten. Het Nazisme was zijn religie en zijn ongekende gave voor spreken in het openbaar en natuurlijk instinct voor propaganda was doorslaggevend bij zowel de Duitse oorlogsmobilisatie als het mogelijk maken van de Jodenvervolging. In 1945, acht dagen voor de Duitse capitulatie, kiest Goebbels samen zijn vrouw Magda – na eerst hun zes kleine kinderen omgebracht te hebben – hetzelfde lot als Hitler en Eva Braun en pleegt hij zelfmoord in de Führerbunker.

 

Net als de bioscoophit Der Untergang is Das Goebbels Experiment een onconventionele historische film die een deel van het Derde Rijk binnenste buiten keert. Behalve nooit eerder vertoond archiefmateriaal, foto’s en fragmenten van propagandafilms waagt deze documentaire het om Goebbels zonder begeleidend commentaar voor zichzelf te laten spreken via zijn dagboeken die in 1992 werden teruggevonden in een Russisch archief.

Make-a-Game

Ben je (aankomend) docent in het voortgezet onderwijs en geïnteresseerd in games? Meld je dan aan als docentjurylid voor de wedstrijd Make-a-Game! Je benut je didactische kwaliteiten eens op een andere manier en ontdekt meteen de mogelijkheden van games in het onderwijs.

Om jurylid te worden hoef je zelf geen doorgewinterde gamer te zijn, maar het mag natuurlijk wel. We vragen je vooral de bijbehorende handleidingen te bekijken en op basis daarvan een oordeel te geven over de didactische mogelijkheden van de ingezonden games. Een jury van leerlingen en een vakjury beoordelen de ingezonden games (mede) op hun spelelementen. Als je wilt, kun je een voorlichtingsmiddag bijwonen over games en over het beoordelen van de ingezonden games. Voor meer informatie of om je aan te melden als jurylid ga je naar: http://www.make-a-game.nl/jurering/docentjury   

Zeven nieuwe wereldwonderen

Op deze Engelse website krijg je de kans deel te nemen aan de verkiezing van de zeven nieuwe wereldwonderen. Deze verkiezing mondt uit in een wereldwijde uitzending op 1 januari 2007, waarin de zeven nieuwe wereldwonderen bekend worden gemaakt.

Rome ouder dan gedacht?

Archeologen hebben in Rome, onder het Forum Romanum, een graftombe gevonden van 3000 jaar oud, op een diepte die niet eerder is afgegraven. In de tombe lagen een grafurn en verschillende vazen. "Ik ben er van overtuigd dat er nog meer tombes aan het licht zullen komen bij deze opgravingen", zei een van de onderzoekers. Volgens de legende werd Rome gesticht in 753 voor Christus, maar dit graf is van ongeveer 1000 voor Christus.
De vondst wil niet zeggen dat de stad honderden jaren ouder is dan eerder werd aangenomen. Het zegt hooguit iets over de voorlopers van Rome, de nederzettingen op de drie Romeinse heuvels, aldus prof. Eric Moorman, hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Volgens Moorman woonden de oude Grieken en Romeinen niet op hun kerkhoven. Grafvondsten wijzen dus niet op bewoning ter plekke, maar op bewoning in de buurt. Pas na 1000 BCE zijn de Romeinen waarschijnlijk pas naar het Forum getrokken.

Bron: Archeonet

Stemwijzer

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft voor 51 gemeenten, 11 stadsdelen (Amsterdam), 6 deelgemeenten (Rotterdam) en 1 waterschap voor de verkiezingen op 7 maart een eigen StemWijzer ontwikkeld.