Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 44, april 2006
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Lesmateriaal Herdenken

Het Nationaal Comite 4 en 5 mei heeft voor 4 vwo lesmateriaal ontwikkeld rond het thema herdenken, waarmee zij worden gestimuleerd en begeleid om met de Nationale Website Oorlogsmonumenten aan de slag te gaan. De opdracht bestaat uit een stappenplan en een bronnenonderzoek.

Examenonderwerpen 2008

  • de koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië" (Domein F Ontmoeting tussen culturen. Subdomein Contacten tussen westerse en 'niet-westerse' samenlevingen)
    Stofomschrijving (of stofomschrijving)
  • Domein E: Oorlog en vrede Subdomein: Internationale betrekkingen en oorlogvoering
    Stofomschrijving

Het is het voornemen in 2007 een nieuw examenprogramma voor het vak geschiedenis in te voeren. De besluitvorming over de centrale examinering is mede afhankelijk van de
uitkomsten van een nu lopende pilot. Mededelingen over het centraal examen havo van 2009, respectievelijk vwo van 2010 zijn opzijn vroegst in het najaar van 2006 te verwachten.

Het is mogelijk dat de besluitvorming voor het havo-examen ook gevolgen heeft voor het vwo examen van 2009.
Om deze reden zijn voor het examenjaar 2009 nog niet de subdomeinen aangewezen waarop het vwo-examen betrekking zal hebben.

Armeense genocide

Het Centrum voor Holocaust en Genocidestudies organiseert op 7 mei in Filmhuis Kriterion in Amsterdam organiseert over de Armeense Genocide en het huidige debat, dat hier momenteel over plaatsvindt. Films, lezingen en discussie wisselen elkaar af. (meer informatie www.chgs.nl)

Loden Last, fietsbelasting 11924-1941

Van 20 april tot 3 september 2006 toont het Belasting & Douane Museum de expositie LODEN LAST- Fietsbelasting 1924-1941. Foto’s, documenten en in scène gezette historische taferelen verbeelden de roerige periode van vlak vóór de Tweede Wereldoorlog waarin de bevolking gebukt ging onder de loden last van de gehate fietsbelasting. Aanleiding voor de tentoonstelling is de het verschijnen van het boekje door Prof. Dr. Ferdinand H.M. Grapperhaus: Over de loden last van het koperen fietsplaatje. 

In 1924 werd de Rijwielbelastingwet ingesteld, op voorstel van minister Hendrik Colijn. Op elke fiets moest een koperen plaatje bevestigd worden, dat eerst ƒ 3, - en later ƒ 2,50 per jaar kostte. Vanaf 1936, om diefstal tegen te gaan, mocht het fietsplaatje ook zichtbaar op de kleding gedragen worden. Dit leidde tot de spottende benaming ’Colijnsorde’, naar de onpopulaire minister die de fietsbelasting had ingevoerd.  

Lees verder

Omniversum

10 en 11 april aanstaande verzorgt Omniversum een docentenavond ter promotie van twee nieuw uit te brengen films, Greece, secrets of the past en Wired to win, surviving the Tour the France. Het programma start om 17.30 uur en eindigt om 21.15 uur. Dit is een goede manier voor docenten om meer achtergrond informatie te ontvangen over deze films en de mogelijkheid om deze te verwerken in het lesprogramma. Docenten kunnen zich kosteloos inschrijven voor deze avond via deze link.

Bronvermelding

Veel leerlingen hebben er moeite mee om een goede bronnenlijst te maken. En het is ook niet makkelijk: voor elk medium zijn er andere regels: wat noteer je van een bron, en hoe schrijf je dat op? Er is nu een heel makkelijk instrument daarvoor te vinden op het web: EasyBib. Je kunt daarmee online een bronnenlijst samenstellen.

Bron: Margreet van den Berg weblog over ict en onderwijs.

Appeasement

Appeasement is een lessenserie (praktische opdracht) over de Appeasement politiek. De opdrachten zijn Nederlandstalig, de korte bronnen Engelstalig.

Kennis van de Nederlandse samenleving

Het basisexamen inburgering onderzoekt de luister- en spreekvaardigheid in het Nederlands en de kennis van de Nederlandse samenleving. Beide examenonderdelen worden in één zitting afgenomen via een spraakcomputer.

Alle opgaven worden mondeling in het Nederlands gepresenteerd. De kandidaten moeten ook in het Nederlands antwoorden.

HIER vindt u alle 100 opgaven voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving. Bij elke vraag hoort een foto uit de film 'Naar Nederland'.

Kandidaten hebben die 100 vragen vooraf kunnen oefenen door de film 'Naar Nederland' te bekijken (in het Nederlands en/of hun eigen taal), een bandje of cd met alle vragen en antwoorden te beluisteren, en een boek met de 100 foto's bij de vragen te bekijken. Bij het examen krijgt een kandidaat een selectie van 30 vragen met bijbehorende foto's uit het totaal van 100 voorgelegd.

NB: deze test wordt in het echt mondeling afgenomen en het zijn niet allemaal meerkeuzevragen. Om dit examenonderdeel geschikt te maken voor de website, zijn álle vragen multiple choice gemaakt.

Minder serieus, maar voor velen wel ontnuchterend, is de Nationale Inburgeringtest.

Boekaankondiging

Marianne van Albada, Vijfduizend jaar overleven op de rand van de hondsrug.

DVD's

Bij Kruidvat is een aantal BBC documentaires op DVD (50 minuten) te koop voor 5 europ per stuk:

Colosseum, In deze gedramatiseerde historische documentaire  wordt het levensverhaal verteld van een van de meest geroemde gladiatoren, Verus. Als jongen wordt hij gevangen genomen en als slaaf naar Rome gevoerd. Daar moet hij aan de bouw van het Colosseum werken. Als op een dag de meesters van de gladiatorenschool langskomen, weet hij dat dit zijn enige kans is om aan het roemloze slavenbestaan te ontkomen.

Piramiden, 50 minuten durende documentaire over de piramide van Gizeh.

Pompeii, Het is 24 augustus 79 n.C. in Pompeii. Het bruist in de straten en het dagelijkse leven is in volle gang. We maken kennis met de mensen van de stad: een eerzuchtig man en zijn verlegen, gevoelige vrouw, de charismatische gladiator en de dappere admiraal aan het hoofd van een vloot langs de baai. We maken kennis met soldaten, slaven, families, geliefden… allemaal zijn ze druk doende met hun dagelijkse beslommeringen, niet wetende dat een van de grootste natuurrampen aller tijden binnen vierentwintig uur in alle hevigheid over hen zal losbarsten.

Verhalenbundel met lesmateriaal 40-45

Oorlog40-45.nl is een bundel met verhalen over de oorlog voor de jeugd in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bij de verhalenbundel hoort een lespakket.