Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 5, januari 2003

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

Alle community-leden wens ik een heel voorspoedig, gezond en historisch 2003. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 

[naar boven]


Uitwisselen van toetsen

Een van de aardigste mogelijkheden van internet is dat je eenvoudig en snel informatie kunt uitwisselen. Wetend hoeveel werk het is om een goede toets te maken lijkt er alles voor te zeggen om deze, eenmaal gemaakt, ook beschikbaar te stellen voor collega's. Als velen hieraan mee doen kan er vrij snel een aardige toetsenbank ontstaan. Uiteraard zullen deze toetsen achter een wachtwoord komen. Wie neemt het voortouw? Toetsen (of ander lesmateriaal) kunt u zenden aan kaap@home.nl 

[naar boven]


Verkiezingen

Op 22 januari worden er, zoals bekend, verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Op internet is vol op informatie te vinden die hierop betrekking heeft. Op Kennisnet bijvoorbeeld een pagina over verkiezingen. Kijk ook eens op de politieke aandelenmarkt van de Volkskrant, op Nederland Kiest of op U komt toch ook? Handig is natuurlijk altijd de stemwijzer en de verkiezingsspecial van Writersblock.  Natuurlijk kun je ook de torentjesrace van de VARA spelen.

Na de verkiezingen kun je dan natuurlijk aandacht besteden aan de formatie. Op Histoforum staat een formatiespel, waarin leerlingen zelf voor (in)formateur kunnen spelen.

[naar boven]


Centraal Schriftelijk Examen

Zoals al eerder aangekondigd heeft de minister van OC&W in een brief van 6-12-2002 aan de Kamer aangekondigd dat het bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en filosofie met ingang van 1 augustus 2003 is toegestaan stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen. Navraag bij het Tweede Fase Adviespunt leerde dat deze maatregel voor alle cohorten mag gelden, dus ook voor leerlingen die op 1 augustus in respectievelijk 5 havo of 6 vwo zitten. Probleem is echter wel dat scholen soms voor het hele traject - 4,5 havo en 4,5,6 vwo - een pta regeling hebben gemaakt. Hiervan alsnog afwijken kan mogelijk juridische problemen opleveren. Met alle veranderingen van de afgelopen jaren vraag je je af of een school er niet verstandig aan doet de pta regeling slechts voor een jaar vast te leggen (is toegestaan) en in de pta slechts het gewicht van elke toets te bepalen en niet een percentage. Mocht het dan nodig zijn om in een bepaald jaar het aantal toetsen te wijzigen dan kom je niet in de problemen.

De redactie houdt zich aanbevolen voor reacties of suggesties. 

[naar boven]


Johannes Vermeer

Op 17 januari 2003 wordt het Johannes Vermeer huis geopend. Virtueel wel te verstaan, want zijn echte huis in Delft bestaat niet meer. Breng een bezoek aan zijn huis en studio.Ga binnen en zie het interieur en alle huishoudelijke voorwerpen. 

[naar boven]


Internetgidsen en zoeken op internet

Leerlingen maken veelvuldig gebruik van internet, o.a. om informatie te zoeken voor bijvoorbeeld praktische opdrachten en profielwerkstukken. Maar of dat zoeken echt effectief gebeurt is maar zeer de vraag. Hoe vaardig leren ook zijn in het hanteren van de computer, effectief zoeken moeten ze vaak nog leren. Echt vreemd is dat ook niet als je bedenkt dat er op internet miljarden sites staan zonder enige ordening. 

De afgelopen jaren heb ik voor leerlingen van de tweede klas lesmateriaal gemaakt om hen te leren hoe ze het beste naar informatie op internet kunnen zoeken. Dit materiaal met niet aan een vak gebonden opdrachten werd gebruikt tijdens projecturen (zie de rubriek ict en geschiedenis op Histoforum) Dit bleek niet echt goed te werken, de leerlingen waren moeilijk te motiveren om de opdrachten te maken, zij kregen er tenslotte geen cijfer voor dat meetelde. De jaren daarna heb ik het daarom anders aangepakt. Ik heb opdrachten gemaakt die aansluiten bij een vak (uiteraard geschiedenis). De leerlingen kregen er ook een cijfer voor dat meetelde. In zogenaamde internetgidsen (het idee is afkomstig van een school uit Assen en werd een tijd terug beschreven in Kleio) gaan leerlingen op zoek naar sites die een (deel van een) antwoord kunnen geven op een specifieke vraag over een duidelijk afgebakend onderwerp. Zij moeten de gevonden sites vervolgens analyseren op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en deze beschrijven. De informatie die zij aldus verzamelen kan eventueel uitmonden in een korte presentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een poster. Dit laatste was het geval in de Internetgids over de VOC

In de rubriek ict en geschiedenis staat nog een aantal andere internetgids opdrachten, o.a. over de VOC, schilders in de Goude Eeuw, de Eerste Wereldoorlog en concentratiekampen. 

Vanzelfsprekend kan deze opdracht -  met geringe wijzigingen - ook heel goed bij andere vakken, zoals aardrijkskunde, economie of biologie worden gebruikt.

[naar boven]