Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 53, januari 2007
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

In verband met de feestdagen en de vakantie ontvangt u de nieuwsbrief deze keer wat vroeger dan normaal.

Ik wens iedereen goede kerstdagen en een historisch 2007.

Brochure nieuwe geschiedenisexamen havo/vwo

Op de website van SLO staat een brochure over het nieuwe geschiedenisexamen voor de Tweede Fase Havo/Vwo. In deze brochure o.a. een beschrijving van de ervaringen van de pilotscholen en suggesties voor de verdeling van de leerstof en het pta.

Een (gratis) papieren versie van deze brochure kunt u aanvragen bij:
SLO, Stichting Leerplanontwikkeling
t.a.v. Simone Heijnen
Postbus 2041, 7500 CA Enschede
Telefoon (053) 4840 207

Canon Sociaal Werk in Nederland

Eerste Kamerlid voor Groen Links Jos van der Lans maakte een canon van het Sociaal Werk in Nederland vanaf 1875. 'Sinds de publicatie van de Canon van Nederland is het een gezelschapsspel geworden om deelcanons samen te stellen over specifieke onderwerpen. Wat zou de Canon van de Nederlandse politiek zijn? Of van de Nederlandse dans? Of van de arbeidersbeweging? Wat dat betreft is de intentie van het Nationale Canonproject om de belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis een nieuw leven in te blazen al meer dan geslaagd te noemen.'

Weblog in de klas

Ann Gerinck van het College O.-L.-V.-ten-Doorn (België) maakt een weblog voor haar (110) leerlingen in 4 aso (richtingen sport, Latijn, economie en wetenschappen naast 4 of 5 u wiskunde). In dat leerjaar wordt de periode 1500 tot 1800 bestudeerd aan de hand van een handboek (historia 4) en een door haar zelf opgestelde cursus (werkbundel).
Omdat in de eindtermen steeds meer de nadruk komt te liggen op vaardigheden en actualisering naast kennis zocht zij naar een geschikte manier om aan al die doelstellingen te werken. Op het blog vinden de leerlingen hun klasagenda's o.a. tips voor aansluitende tv programma's, nieuwslinks, allerhande berichten.
Na een wat moeizame start, want de leerlingen stonden aanvankelijk weigerachtig tegenover dit experiment, werkt het nu vlot en de reacties zijn overwegend positief. 

WO II - onderwijs in nieuw perspectief’

Conferentie op 18 januari 2007 in Hogeschool Domstad te Utrecht.

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog gaat bewust of onbewust steeds minder over toen en steeds meer over nu.
Hoe geven we betekenis aan de herinnering van WO II aan generaties die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt en voor wie die oorlog steeds verder weg komt te staan? Met WO II verankerd in de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs en inmiddels ook prijkend op de wandkaart van de Nederlandse Canon, een actuele vraag voor het onderwijs.
Lees verder

Het Romeinse Rijk

Op Histopia staat een prachtige powerpoint presentatie van de groei van het Romeinse Rijk. Het 'enige' dat je verder nodig hebt is een computer, beamer en internetverbinding.

Palenstein

De gemeente Zoetermeer ontwikkelde het spel Palenstein, dat zich afspeelt in een Middeleeuws kasteel. Expeditie M&M biedt u dit spel gratis aan bij keuzeopdracht 1 van het katern Steden. In het virtuele kasteel Palenstein leren uw leerlingen onder andere hoe ze geld verdienen, het kasteel beschermen tegen aanvallen en hoe ze een machtig kasteelheer worden.

Specificaties vmbo examen 2007

In dit artikel staan de kern- en verrijkingsdelen
voor het centraal examen van 2007 met de bijbehorende specificaties. Ze geven aan in welke richting de onderwerpen
uitgewerkt moeten worden.
Controleer aan de hand hiervan uw methode.

Voorbeeldvragen historisch overzicht vanaf 1900

Op de site van de CEVO staat voor het vmbo een aantal bestanden met voorbeeldvragen bij het historisch overzicht vanaf 1900.

Opdrachten Max Havelaar

Vakdidacticus Jan de Vries heeft bij een cse onderwerp een aantal opdrachten gemaakt bij een fragment uit de film Max Havelaar.

Geschiedenis Examen 2008

Stofomschrijving: Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919.

Voorlichtingsbijeenkomsten over het nieuwe geschiedenisexamen

De universitaire vakdidactici geschiedenis en staatsinrichting zullen in verschillende regio’s voorlichting geven, workshops organiseren en gelegenheid bieden tot onderling overleg. Het doel is u voor te bereiden op het maken van keuzes voor lesmethoden en het curriculum. 
Lees verder

Egypte

Zijn de stenen voor de Egyptische piramides gegoten? Grenswetenschap bericht over een nieuw onderzoek. In hetzelfde Egypte is een 4.000 jaar oude mummie van een dokter gevonden.

Hoorcolleges op CD

Home-Academy brengt historische hoorcolleges uit op CD. Zo bespreekt Maarten van Rossum op vier cd's de Koude Oorlog (€ 34,95) en Hitler (€ 34,95), Amerika( € 27,50), Fik Meijer de oudheid (€ 34,95), Herman Beliën de vaderlandse geschiedenis (€ 34,95), Herman von der Dunk de cultuurgeschiedenis van Europa (€ 34,95) en Herman Pleij de Middeleeuwen (€ 34,95).

De strijd om de februaristaking

Annet Mooij spreekt op 25 februari om 14 uur in De Burcht – Vakbondsmuseum over haar boek over de geschiedenis van de herdenking van Februaristaking, De strijd om de Februaristaking. Lees verder    

Interactief lesmateriaal maken

eXe is een Open Source (dus gratis) programma waarmee u interactief lesmateriaal kunt maken. Op deze site vindt u een handleiding en ook een voorbeeld.

Informatievaardige leerlingen?

Informatievaardig? is een artikel over een onderzoek in de V.S. naar informatievaardigheden van leerlingen en studenten. 

Nationalisme

De Anne Frank stichting heeft bij haar onderwijsprogramma over het nationalisme een cd-rom en een website gemaakt.