Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 58, maart 2007 extra

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Landgenoten

Teleac start op 20 maart met Landgenoten gaat over Nederlanders uit het verleden. Mannen en vrouwen, zeehelden, wetenschappers, kunstenaars en cabaretiers. De gekozen personen worden geplaatst tegen de achtergrond van hun tijd.

De eerste aflevering gaat over Michiel de Ruyter, wiens vierhonderdste verjaardag in 2007 wordt gevierd. Daarna volgen Jacob van Eyck, de 350 jaar geleden gestorven fluitist, componist en beiaardier, Jan van Speyck en Ir. Lely, de bouwer van de Afsluitdijk. In het najaar wordt de serie voortgezet met Floris V, Belle van Zuylen, Maria Sybilla Merian en Jean-Louis Pisuisse.
Uitzendschema

Nieuwe Tweede Fase

Het Tweede Fase Adviespunt is bang dat de nieuwe Tweede Fase voor leerlingen wel eens te zwaar zou kunnen worden .
' Waar wij ... een gevaar menen te mogen zien, is in de
invulling van de examenprogramma's: meer dan eens hoorden we dat docenten meer willen doen dan het examenprogramma voorschrijft. Dit zou tot overladenheid kunnen leiden, zeker als er geen enkele vorm van coördinatie en sturing op de scholen plaatsvindt. En dan zijn we zo terug bij 1998: mopperende scholieren omdat ze overvraagd worden.
Dat is mede niet ondenkbaar doordat er prikkels voor die
overladenheid zijn: schoolboeken die meer onderdelen bevatten dan alleen de examenstof, er mogen cijfers voor de extra onderdelen gegeven worden en docenten worden gestimuleerd na te denken over de samenstelling van het voor henzelf meest optimale programma. Maar vaak ook is men zich helemaal niet zo bewust meer te willen doen dan moet: men wil gewoon alles zo veel mogelijk bij het oude laten en vergeet dat het aan het vak toegewezen aantal studielasturen is
verminderd.'
Het verslag staat in een downloadbare versie op de site van het Tweede Fase Adviespunt.

Antieke uitvindingen

Teleac zendt vanaf 8 maart vier programma's uit over uitvindingen uit de klassieke wereld en het Verre Oosten.
Lees verder

Verbetering stofomschrijving 'Ten oorlog'

De stofomschrijvings commissie heeft een korte passage in de stofomschrijving van het cse onderwerp in 2008 'Ten oorlog' herschreven.

Studiedag nieuwe geschiedenisexamen

De ICLON in Leiden organiseert op 4 april a.s. een extra studiedag over het nieuwe geschiedenisexamen.

Docentenmiddag Mega

Op 23 mei organiseert NijghVersluys een middag voor docenten Mens & Maatschappij. De dag staat in het thema van 'de uitwassen van de industrialisatie'. Aan de hand van de meer dan indrukkende film 'Our daily bread' is er  een programma waarmee u in de dagelijkse lespraktijk daadwerkelijk iets kunt. Bovendien krijgt u de film ‘Our daily bread’ mee op dvd.
Lees verder

Vakinformatie

De pagina met vakinformatie op de community site is onlangs geactualiseerd.