Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 5b, extra editie januari 2003

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

De nieuwsbrief voor januari was nog niet de deur uit of de voorstellen voor ingrijpende veranderingen van de Tweede Fase werden bekend. Vandaar deze extra nieuwsbrief.

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 

[naar boven]


Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo 

Dit is de titel van het rapport over bijstellingen van de Tweede Fase. De veranderingen zouden in 2005 of 2006 van kracht moeten worden. De belangrijkste bijstellingen zijn:  

 • Meer keuzevrijheid door een kleiner gemeenschappelijk deel en drie
  in plaats van vier vakken per profieldeel. Hierdoor wordt ruimte
  gecreŽerd voor twee vakken in het vrije deel.
 • Voor scholen wordt de bovenbouw havo/vwo beter organiseerbaar: in
  totaal zijn er namelijk minder vakken door opheffing van het systeem
  van deelvakken en heelvakken. Ook zijn er meer vakken van ongeveer
  gelijke omvang.
 • Voor leerlingen is er meer te kiezen: door minder vakken in het
  gemeenschappelijk deel en in het profieldeel komt er ruimte voor twee
  vakken in het vrije deel. Ook zijn er keuzes binnen het profieldeel
  mogelijk (voorzover de school die toestaat).
 • Op havo is een tweede moderne vreemde taal niet langer verplicht,
  maar doordat er meer ruimte komt voor keuzes in het vrije deel, is de
  verwachting dat meer leerlingen een hele tweede en soms een derde
  moderne vreemde taal zullen kiezen.
 • Op vwo blijft een tweede moderne vreemde taal in het
  gemeenschappelijk deel verplicht, maar nu de hele taal, met alle
  vaardigheden. De verplichting van een derde moderne vreemde taal
  vervalt.
 • De positionering van wiskunde verandert. Er worden drie
  verschillende wiskundevakken voorgesteld, namelijk voor het profiel
  N&T, voor het profiel E&M en voor het profiel C&M. Binnen het profiel
  N&G kan gekozen worden voor wiskunde E&M of N&T. Binnen het profiel
  C&M op havo is wiskunde niet verplicht (maar kan wel altijd gekozen
  worden in het vrije deel). Bovenop wiskunde N&T wordt een keuzevak
  wiskunde voor het vrije deel voorgesteld (voortgezette wiskunde). De
  leerlingen die dat willen kunnen straks 920 uur aan wiskunde
  besteden. Ook is het mogelijk om naast de voor het profiel verplichte
  wiskunde, de wiskunde van een ander profiel in het vrije deel te
  kiezen.
 • In de slaag/zakregeling komt de compensatieregeling, waardoor het
  zin heeft te streven naar hoge cijfers, weer terug.

(bron: Tweede Fase Adviespunt)

De veranderingen voor geschiedenis

De belangrijkste wijzigingen voor het vak geschiedenis en staatsinrichting op een rijtje. Schema's van alle nieuwe profielen vindt u op de site van het ministerie.

[naar boven]


De watersnoodramp

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de watersnoodramp plaats vond. Op verschillende plaatsen en manieren wordt deze ramp herdacht. Kijk voor een overzicht van web links op deze pagina van de Volkskrant.

[naar boven]


Zoekmachines

HotBot, de zoekmachine van Lycos is vernieuwd zo las ik, afgelopen maand, in een nieuwsbrief . Toch maar eens kijken. Het nieuwe HotBot biedt de mogelijkheid om tussen vier zoekmachines te kiezen, Fast, Inktomi, Google en Teoma. Reden om eens een kleine test te doen. Bij alle zoekmachines zocht ik naar sites over "Willem van Oranje" (let op de aanhalingstekens), de verschillen waren opmerkelijk. Fast leverde 17.426 treffers op, maar van de eerste tien treffers hadden slechts drie betrekking op de 'historische' Willem, de rest verwees naar bijvoorbeeld scholen of restaurants met die naam. Het resultaat van Iktomi was (met 3.093 treffers) nog slechter; slechts twee historische links. Veel betere resultaten leverde, zoals verwacht, Google. Van de 4600 gemelde sites hadden er zeven betrekking op 'onze' Willem. Het beste resultaat bood echter het , relatief onbekende, Teoma met negen zinvolle links onder de eerste tien.

Een andere proef. Caesar als zoekwoord en via Advanced Search, Nederlands als taal. Nu gaf Inktomi met 4 zinvolle treffers het beste resultaat (Google 3 en Fast 1). Teoma kent niet de mogelijkheid een taalvoorkeur in te stellen. Toen ik aan Caesar het woord Rome toevoegde werden de resultaten aanmerkelijk beter. Teoma is ook voor Nederlandstalige sites goed bruikbaar als je maar een Nederlands zoekwoord aan je lijst toevoegt. Caesar Rome Moord leverde allemaal relevante Nederlandstalige sites op over de moord op Caesar. Toch probeerde Teoma mij nog te verbeteren door te vragen: 'Did you mean : Caesar  Rome Mood?'  

Wie meer wil weten over effectief zoeken kan terecht op Voelspriet, waarschijnlijk de beste site over zoeken op internet in Nederland. Lesmateriaal over zoeken op internet vindt u op Histoforum in de rubriek 'geschiedenis en ict'

[naar boven]