Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 63, juni 2007 extra

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Een extra nieuwsbrief over vooral de invoering van het nieuwe examenprogramma.

Op 1 augustus 2007 gaat zoals bekend het nieuwe examenprogramma van start. Veel collega's hebben de afgelopen maanden voorlichtingsprogramma's bezocht en zijn druk geweest met een nieuw PTA. Mogelijk ten overvleode wijs ik graag nog even op de handreiking bij het nieuwe examenprogramma van Arie Wilschut en de beide brochures van Albert van der Kaap over de ervaringen van pilotdocenten en met voorbeeld van PTA's die u op de site van SLO vindt.

Site nieuwe examen

Op Histoforum staat een rubriek met suggesties voor het nieuwe examen

CD-Rom over het nieuwe examen

Het IVGD in Amsterdam heeft een prachtige CD-Rom ontwikkeld met een powerpoint-presentatie van de tien tijdvakken die een voor een zeer gering bedrag ( 5 euro) kunt kopen. Een aanrader. 

De canon

Waarschijnlijl zal de canon van Nederland de gemoederen in onderwijsland nog wel even bezig houden. In een aparte rubriek zal ik daarom informatie over en rondom de canon opnemen.

 

Examens nieuwe stijl

Op Histoforum vindt u een nieuwe service voor docenten, de examens nieuwe stijl als html bestand en als word-document. De vragen zijn geordend op periode. De vragen en bronnen staan bij elkaar.

Omdat ik denk dat collega's dit materiaal mogelijk in schoolexamens willen gebruiken staan deze opdrachten achter een wachtwoord, dat alleen voor docenten verkrijgbaar is.

Historisch overzicht 20e eeuw

Op Histoforum vindt u voorbeeldvragen voor het vmbo over het onderdeel historisch overzicht van de twintigste eeuw. Behalve voor het vmbo is dit materiaal, alleen al vanwege de bronnen, mogelijk ook bruikbaar voor havo en vmbo.

Omdat ik denk dat collega's dit materiaal mogelijk in schoolexamens willen gebruiken staan deze opdrachten achter een wachtwoord, dat alleen voor docenten verkrijgbaar is.