Community Geschiedenis 

Nieuwsbrief 7, maart 2003

De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.


Van de redactie

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom op kaap@home.nl 

[naar boven]


Het verlaten hotel

Op 18 februari overhandigde burgemeester Job Cohen in Amsterdam het eerste exemplaar van 'Het verlaten hotel. De wereld van een Amsterdamse jongen in 1940-1945' aan de schrijfster Mirjiam Elias. Dit jeugboek, uitgegeven door De Fontein, is gebaseerd op de oorlogservaringen van haar echtgenoot, Ronald Sweering, de hoofdpersoon Ronny uit het verhaal.
Leerlingen kunnen met de schrijfster en Ronny, de hoofdpersoon, life chatten op donderdagavond van 7-8 uur.

lees verder op de site van het boek

[naar boven]

De bijbel als strip

Op internet verscheen in verschillende talen een deel van de bijbel als stripverhaal. De Nederlandse versie is te lezen en te bekijken op http://www.gospelcomics.com/nederlands/index.html 

[naar boven]

Het examen

Hoe dichter het examen nadert des te groter wordt de belangstelling van leerlingen voor samenvattingen van de examenonderwerpen. Mijn samenvatting van 'een systeem onder spanning'werd in een jaar door 8.000 leerlingen bekeken en mogelijk gebruikt. Handig is ook  deze site met  opdrachten en toetsen over 'gezagsdragers'.

[naar boven]

Nieuwsdossier

Het belangrijkste nieuws per jaar vanaf 1900 vindt u op http://www.nieuwsdossier.nl 

[naar boven]

History Study Guides

SparkNotes, een collega Engels maakte mij erop attent. Ik had er nog nooit van gehoord. Het bleek een site met perfecte samenvattingen en analyses van honderden Engelstalige romans en toneelstukken. Tot mijn verbazing bevat de site echter ook een History Study Guide. Een pagina met talrijke samenvattingen en analyses van belangrijke historische gebeurtenissen in Europa en Amerika. De Europese onderwerpen lopen van het Romeinse keizerrijk tot en met de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse onderwerpen beginnen bij de Frans en Indiaanse oorlog en eindigen bij de oorlog in Vietnam.

Elk onderwerp kent een samenvatting, een context verhaal, een overzicht van begrippen, personen en gebeurtenissen en een tijdbalk.  

[naar boven]

Illegale kranten

Het illegale  Parool was al langer on-line. Nu zijn ook de Oranjebode en de Trouw uit de oorlogsjaren online te lezen.

[naar boven]

Historische spellen on-line

Op de site van het gemeentearchief in Amsterdam staat een aantal historische spellen: 'van pest tot aidsspel', het 'moordspel' en een 'spel over de VOC'.

Ook op de site van het gemeentearchief Schiedam vind je eenhistorisch spel, met name voor basisschoolleerlingen. Klik op 'Marco'

[naar boven]

De Tweede Wereldoorlog als strip; De spannende belevenissen van een familie in oorlogstijdÖ

De Ontdekking is een stripverhaal over Tweede Wereldoorlog, gemaakt door de Anne Frankstichting en het Verzetsmuseum Friesland. De Ontdekking is speciaal gemaakt voor het vmbo. Bij deze strip is lesmateriaal gemaakt, dat te vinden is op de site van de Anne Frank Stichting. Scholen kunnen 25 exemplaren van deze strip bestellen bij NBD/Biblion, afdeling bestellingen, Postbus 437, 2260 AK Leidschendam, tel: 070-3377733 en fax: 070-3377701. U kunt de folder ook vinden op voornoemde site.

in deze strip onder andere:

  • De opkomst van het nationaal-socialismein Duitsland

  • Het dagelijks leven tijdens de bezetting

  • De jodenvervolging

  • Aanpassing, collaboratie en verzet

  • Het verloop van de strijd aan de fronten

  • De oorlog in Nederlands-IndiŽ

[naar boven]

Politieke Cartoons

Op de website van de De Atlas van Stolk vindt u behalve een groot aantal tekeningen en ansichtkaarten ook een database met 3214 politieke spotprenten van vooral Jordaan, Raemaekers en Boost.

[naar boven]

Siegfried Sassoon

Bij Uitgeverij IJzer verscheen het eerste deel van de memoires van de bekende Engelse oorlogsdichter Siegfried Sassoon, Memoires van een man die op vossen jaagde.

In dit deel beschrijft Sassoon zijn leven op het platteland en houdt hij zich bezig met cricket, golf, paardenraces en de vossenjacht. Dat levert naast mild-ironische karakterschetsen van vrienden en tijdgenoten ook prachtige sfeertekeningen op van het vermaak in de hogere Britse klassen. Dan breekt de Eerste Wereldoorlog aan, die bruusk een einde maakt aan dat leven en een nieuwe tijd inluidt. Op 2 augusus 1914 neemt Sassoon, net als duizenden andere landgenoten, vrijwillig dienst. Hij vertrekt per boot naar het front. In de loopgraven van Noord-Frankrijk breekt het tegendeel van zijn onbezorgde leventje aan: kou, modder, vermoeidheid en uitputting maken voorgoed een eind aan elke idylle.

Vertaald uit het Engels door Fritz Boeringa. Omvang: 307 pag. Prijs: euro 22,95   ISBN 90 74328 59 8

In het tweede deel Memoires van een infanterieofficier - dat in oktober 2003 verschijnt - vertelt Sassoon over zijn ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog en over zijn verklaring van openlijke ongehoorzaamheid aan het militair gezag. In het tweede deel zal een nawoord van Piet Chielens (In Flanders Fields Museum) worden opgenomen.

Het boek kan ook rechtstreeks bij de uitgever besteld worden. Door overmaking van euro 22,95 ovv Sassoon op giro 7776391 tnv Lood,Utrecht. 

Uitgeverij IJzer
Postbus 628
3500 AP Utrecht
030 252 17 98
e-mail: uitgeverij.ijzer@hetnet.nl
website: www.uitgeverij-ijzer.nl

[naar boven]

Historisch Forum

Op de bekende schoolhistory site treft u o.a. een forum voor geschiedenisdocenten. Een apart onderdeel van dit forum is bestemd voor docenten die internationale contacten zoeken. 

[naar boven]