Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 77, januari 2008 extra

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Multimediale lessenserie Brugge online

Brugge in de (late) middeleeuwen is een multimediale lessenserie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In deze lessenserie onderzoeken de leerlingen aan de hand van (interactieve) websites, filmpjes en verhalende teksten (die ook worden voorgelezen) allerlei aspecten van het leven in de middeleeuwen. Aan de orde komen o.a. handel, nijverheid, dagelijks leven, geloof en de pest. Er is een havo/vwo en een vmbo versie. Daarnaast is er een versie voor het leergebied Mens en Maatschappij. 

Docenten gezocht voor een pilot Onderwijs Media Platform 

Het consortium Beelden voor de Toekomst lanceert aanstaande februari in samenwerking met Kennisnet, SLO en andere partners het Pilot Onderwijs Media Platform voor het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen zich deze maand nog opgeven voor deelname. 
Lees verder

Geen onderwijs over Holocaust in Engeland

Volgens een studie van de Engelse regering (april 2007) wordt er in Engeland in vele gevallen geen les gegeven over de Holocaust (en over de kruistochten) uit angst moslim leerlingen te beledigen.

Het nieuwe examenprogramma in de praktijk

De Commissie Havo-VWO van de VGN organiseert op 5 maart een werkbijeenkomst voor geschiedenisdocenten in havo-4 en vwo-4 over ervaringen, knelpunten en oplossingen.
Plaats: Farelcollege, Paladijnenweg 101, 3813 DE Amersfoort
Tijd: van 15.30 uur tot 18.30 uur

Super Tuesday

Tot voor kort werd hij gewoon Super Tuesday genoemd, de dag waarop diverse staten voorverkiezingen hielden. Nu het aantal primaries op die dag is vergroot spreken de Amerikanen over Super Duper Tuesday of Giga Tuesday, Tsunami Tuesday (!) en The Tuesday of Destiny.

Een nieuwe leerling?

In een column in het laatste nummer van OnderwijsInnovatie, een kwartaalblad van de Open Universiteit, attendeert Francisco van Jole de lezer op een filmpje op YouTube. Volgens dit interessante filmpje menen studenten dat zij nu anders zijn dan studenten 100 jaar geleden en dat de universiteit dat niet door heeft. Ze moeten dingen leren die ze later nooit nodig zullen hebben. Dat is natuurlijk waar zegt Van Jole, maar dit is altijd zo geweest. Niet dat studenten gelijk hebben en zij dingen leren die zij nooit meer nodig hebben, maar - zegt Van Jole - het gevoel bestaat wel echt.