Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 82, maart 2008

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Vlaamse retabels

Jos Martens schreef een uitgebreid artikel over Vlaamse retabels, naar aanleiding van het boek:
De Boodt, R. en U. Schäfer, Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk, Leuven, Davidsfonds, 2007, 298 blz.

Tijdvak toetsen

Er staan weer nieuwe toetsen in de rubriek tijdvak toetsen tweede fase.

Studiemiddag docenten Geschiedenis

Op 19 maart organiseert NijghVersluys in Media Plaza in Utrecht een studiemiddag voor docenten geschiedenis met als thema: In de huid van de jeugd, omgaan met de toenemende digitalisering in de Geschiedenisles.
Lees verder

Historische podcasts

Een nieuwe rubriek op Histoforum met links naar historische podcasts

Het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis, een initiatief van de Radboud Universiteit en het Katholiek Documentatie Centrum, is een educatieve website (www.nederlandskatholicisme.nl), waarmee getracht wordt de geschiedenis van Nederlandse katholieken in de 19e en 20e eeuw bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Op deze site willen we educatief materiaal gaan publiceren bedoeld voor het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Paleis van Augustus in Rome vanaf 10 maart voor publiek geopend!

Op 10 maart wordt het Paleis van keizer Augustus op de Palatijn opengesteld voor iedereen!
Dus ga je binnenkort naar Rome, sla dan deze heel bijzondere ervaring vooral niet over.
In groepen van 5 tot 10 personen kun je er een rondleiding krijgen. Voor meer dan 10 mensen zijn de ruimten echt te klein: dan kun je er niet goed bij om iets te zien. (met dank aan Montessori Lyceum Rotterdam)
Lees verder

 

Powerpoints

Geregeld struin ik het internet af op zoek naar goede powerpoint presentaties. Vandaag heb ik aan de rubriek powerpoints weer een aantal, in mijn ogen, fraaie en bruikbare toegevoegd. Een computer met internetaansluiting en een beamer wordt steeds meer een must in het geschiedenisonderwijs.

De Atlantische Onderwijscommissie zoekt nieuwe leden!  

De Atlantische Onderwijscommissie is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden om het bestuur te versterken. 

De Atlantische Onderwijscommissie geeft voorlichting over internationale (veiligheids-) vraagstukken aan docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door het organiseren van bijeenkomsten, studiereizen en conferenties en het uitgeven van onderwijspublicaties probeert de Onderwijscommissie aandacht voor dergelijke vraagstukken te bevorderen.

Bent u:

  • enthousiast
  • betrokken bij het (voortgezet) onderwijs,
  • geïnteresseerd in internationale (veiligheids-)vraagstukken
  • en bereid circa 6 keer per jaar in Den Haag mee te praten over het jaarprogramma?
Meldt u dan nu aan door een brief met CV en motivatie te sturen naar de Atlantische Commissie. Dit kan via de mail: atlcom@xs4all.nlof per post: Atlantische Commissie, Bezuidenhoutseweg 237-239, 2594 AM Den Haag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderwijsmedewerker van de Atlantische Commissie: Maaike Dingemans-Derix (070- 363 9495) en / of op de website van de Atlantische Commissie kijken: www.atlantischecommissie.nl en dan bij “Onderwijs”.