Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 85, maart 2008 extra

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Een korte extra nieuwsbrief in verband met een tweetal oproepen.

Docenten gezocht voor paneldiscussie

De introductie van de historische canon heeft al veel stof doen opwaaien. Maar in hoeverre heeft de canon het onderwijs nu al daadwerkelijk bereikt?
In opdracht van het ministerie van OC&W doen de onderzoeksbureaus Sardes en Oberon een onderzoek naar deze vraag. Het doel van het onderzoek is te peilen in hoeverre de canon al op scholen is ingevoerd en erachter te komen aan welke ondersteuning bij de (verdere) invoering van de canon de onderwijspraktijk behoefte heeft.
 
In het kader van dit onderzoek organiseren wij een paneldiscussie. Daarom zijn we op zoek naar docenten die duidelijke ideeën hebben over de invoering van de canon in het onderwijs. We zoeken zowel geschiedenisdocenten uit de onderbouw van het vo als leerkrachten uit het basisonderwijs. Tijdens de bijeenkomst hopen we tot zo concreet mogelijke aanbevelingen te komen voor het ministerie.
 
Wilt u meedoen aan de paneldiscussie? U bent van harte welkom! (maximaal 16 deelnemers). De paneldiscussie zal plaatsvinden op 1 april a.s. van 14-16 uur in Utrecht met aansluitend een borrel. U kunt zich opgeven of meer informatie vragen bij Marleen Kieft, mkieft@oberon.eu.

The Wave/Die Welle


Goed nieuws voor liefhebbers van The Wave. Op 13 maart 2008 is in Duitsland Die Welle in première gegaan. Die Welle is een remake van The Wave. maar nu gesitueerd in het huidige Duitsland.

Docent  geschiedenis m/v

Voor de productie van de centrale examens voortgezet onderwijs zoekt het Cito een docent geschiedenis vmbo (alle leerwegen) voor enkele uren per week. 

U werkt mee aan de constructie van de centrale examens en correctievoorschriften. Dit werk kunt u deels in Arnhem bij Cito en deels thuis doen. U bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor het examen gemaakt wordt en hebt recente ervaring met examenklassen.  U beschikt over gedegen vakkennis en hebt ervaring met het Word-tekstverwerkingspakket. De werkzaamheden starten per 1 augustus 2008.  

Informatie en reactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw H. Roseboom op telefoonnummer (026) 352 15 44 (maandag, dinsdag of woensdag). Uw schriftelijke reactie, voorzien van een recent curriculum vitae kunt u uiterlijk maandag 7 april 2008 richten aan Cito, t.a.v. mevrouw H. Roseboom, Postbus 1034, 6801 MG  ARNHEM.

U denkt voor mij, dus hoef ik dat niet te doen

Op een, niet met name genoemde, school in de V.S. onderzoeken twee onderzoekers de effecten van een onderzoeksgerichte werkwijze bij het vak geschiedenis. De school is behoorlijk prestatiegericht. Ze scoren bijvoorbeeld al jaren hoog in regionale vergelijkingen. Volgens de school is dit vooral te danken aan de strakke planning en een straf tempo. Geregeld worden er ook ‘benchmark’ toetsen afgenomen. Dit artikel is een verslag van hun bevindingen.