Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 88, mei 2008

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Bent u tevreden over uw pta?

Elke sectie heeft vorig jaar een nieuw pta gemaakt i.v.m. het nieuwe examenprogramma. Daarbij heeft iedereen zijn eigen afwegingen en keuzes gemaakt. Het is, in de praktijk, meestal niet eenvoudig deze keuzes met collega's van andere scholen te delen, terwijl dat juist een nieuw licht kan werpen op het eigen pta.

Door middel van een korte enquête, met gesloten vragen, wil SLO een landelijk beeld krijgen van de pta's voor het vak geschiedenis. De resultaten van deze enquête worden, aangevuld met een aantal interviews met collega's, verwerkt in een brochure die uiterlijk eind juni beschikbaar komt op de website van SLO.  

Naast de enquête wil ik graag met een aantal collega's een interview houden over de achtergronden van hun keuzes en over verschillen tussen havo en vwo. Ook deze interviews zullen worden verwerkt in genoemde brochure. Mocht u beschikbaar zijn voor een interview, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken in een mailtje naar a.vanderkaap@slo.nl. Ik kom graag naar u toe.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking.
Naar de enquête


Examen fora

De geschiedeniscommunity heeft voor de examens vmbo, havo en vwo een examen forum geopend, waar u met uw collega's het examen kunt bespreken.

Studiedagen en trainingen IVLOS

Zoals elk jaar, organiseert het IVLOS in Utrecht ook komend schooljaar weer diverse studiedagen en trainingen voor (geschiedenis)docenten.
Lees verder


Beeldbank Tweede Wereldoorlog

Sinds 24 april 2005 is de beeldbank van het NIOD over de Tweede Wereldoorlog online.

De luit op schilderijen

De presentatie met 16 schilderijen uit de Gouden Eeuw waarop de luit een rol speelt is vernieuwd. In deze presentatie staat de symboliek van de luit en een aantal andere voorwerpen centraal. Elk schilderij wordt kort toegelicht.