Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 89, mei 2008 extra

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Examenfora

Net als vorig jaar heeft de VGN ook dit jaar weer een forum geopend voor het bespreken van de examens vmbo, havo en vwo, inclusief het pilot examen nieuwe stijl.

Succes bij het nakijken!

Doodlachen

Van een klein aantal mensen uit het verleden is bekend (al dan legendarisch) dat zij zich hebben doodgelachen. Een van hen was de Griekse schilder Zeuxis (5e eeuw voor Chr.), die vooral bekend is geworden vanwege zijn wedstrijd in realistisch schilderen met een andere Griekse schilder, Parrhasius. Zeuxis zou, als verliezer, gezegd hebben: Ik heb de vogels om de tuin geleid, maar Parrhasius heeft Zeuxis voor de gek gehouden. Lees het verhaal hier.
Enquête pta (2)

Diverse collega's hebben de enquête over het pta reeds ingevuld, waarvoor dank. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk collega's de enquête invullen.
Bent u ook geïnteresseerd in het aantal lesuren van leerlingen in de Tweede Fase en het aantal se toetsen van uw collega's? Vul dan nu de enquête in. Eind juni staat het onderzoeksverslag op de site van SLO.

De val van Icarus

Het lesmateriaal over Bruegel's visie op de Renaissance aan de hand van diens schilderij 'De val van Icarus, met een groot aantal afbeeldingen is vernieuwd.